Problémom kvality vody sa okrajovo zaoberalo mestské zastupiteľstvo. Na jej účinkoch na ľudský organizmus sa nezhodli ani lekári sediaci v poslaneckých laviciach.

voda

Tému kvality piešťanskej vody otvoril Milan Gajdoš (Smer-SD) pri prerokovaní informácie o založení dcérskej firmy Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS) na júnovom zastupiteľstve: „Máme jednu z najtvrdších vôd na Slovensku. Tá voda je nechutná, technicky poškodzuje zariadenia domácností a nikto sa s tým v TAVOS-e nezaoberá.“

Primátora, ktorý je predsedom dozornej rady tejto spoločnosti, vyzval k riešeniu situácie. Remo Cicutto mu oponoval, že voda musí spĺňať všetky hygienické normy, inak by ňou TAVOS nemohla zásobovať obyvateľov. Dodal, že v našom regióne je asi 20 zdrojov a ďalšie dva by mohli v blízkej budúcnosti pribudnúť. „Keďže nemáme centrálny zdroj, je ťažké investične zabezpečiť každý jeden zdroj technológiou na príslušnú úpravu vody.“

Podľa Jozefa Beňačku (nezávislý), ktorý argumentoval vedeckou štúdiou, je z medicínskeho hľadiska oveľa zdravšia tvrdá voda a to najmä pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Milan Gajdoš, ktorý je tiež lekárom, toto tvrdenie odmietol.

„Neustále sa robia výskumy, ale v súčasnosti nie je dostatok relevantných údajov, ktoré by poukazovali buď minimálne alebo maximálne koncentrácie tvrdosti, pretože adekvátny príjem závisí od radu ďalších faktorov. Preto žiadna smernica WHO zatiaľ nenavrhli limitné hodnoty pre tvrdosť,“ vysvetlil Tomáš Hauko z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava.

Tvrdosť vody sa môže podľa jeho slov líšiť od jedného zdroja pitnej vody k druhému. „Pokiaľ sa jedná o podzemné zdroje, tvrdosť úzko súvisí s geologickým podložím, cez ktoré voda prúdi.“

TAVOS pre Piešťany uvádza tvrdosť 24,4 – 36,2 N, čo je najviac z celého územia, pre ktoré táto spoločnosť zabezpečuje dodávku vody. Príslušné nariadenie vlády o požiadavkách na kvalitu pitnej vody nestanovuje limitnú hodnotu pre tvrdosť ako takú, ale iba odporúčanú hodnotu sumy vápnika a horčíka (1,1 – 5 mmol/l).

„Zo zdravotného hľadiska je prítomnosť samotných prvkov vápnik a horčík v pitnej vode dôležitá. Ukazovateľ tvrdosť vody je významný z technického hľadiska pre zabezpečenie zásobovania (korózia potrubí, tvorba vodného kameňa…) a z hľadiska priaznivých senzorických vlastností vody. Vo vyšších koncentráciách tieto prvky ovplyvňujú chuť vody, a to aj v súvislosti s výskytom pridružených iných prvkov, ktoré sa vo vode nachádzajú,“ pokračoval Tomáš Hauko.

Nedostatky kvality vody zdravotne významných ukazovateľov v sieti verejného vodovodu Piešťany neboli podľa neho zistené. „Posledná analyzovaná hodnota tvrdosti vody (suma vápnika a horčíka) bola 5,11 mmol/l z odberného miesta verejného vodovodu v Piešťanoch.“

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972