Informácie o cintorínoch na webe stále chýbajú

24. mája 2012 Off Od

Aj po piatich mesiacoch plnej prevádzky webu Služieb mesta Piešťany chýbajú jeho návštevníkom niektoré informácie.

[singlepic id=29967 w=320 h=240 float=left]Na problém sme upozornili v januári. Vo viacerých rubrikách bola namiesto obsahu iba správa o tom, kto zodpovedá za aktualizáciu danej rubriky. Väčšinu údajov zodpovední neskôr doplnili, ale ešte stále chýbajú tie o cintorínoch.

Na internete by mali byť zverejnené informácie o predaji rakiev, cenník za cintorínskej a pohrebné služby, prevádzkový poriadok pohrebisk a príslušné všeobecne-záväzné nariadenia. Niečo z toho je na web stránke mesta, ale príslušné rubriky na sluzbymesta.sk sú prázdne. Za ich doplnenie zodpovedá manažérka Strediska pietnych služieb Eliška Gocká.

„Všetky informácie o prevádzke Strediska pietnych služieb (pohrebísk i pohrebnej služby) budú na našej web stránke po schválení VZN, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebisk a nadobudnutí jeho právoplatnosti, t. j. do 15. 6. 2012,“ odpovedala Eliška Gocká.

Mesto nedávno zverejnilo zoznam svojich dlžníkov, s nájomcami hrobových miest však problém nemá: „Vzhľadom na veľmi dobrú platobnú disciplínu, resp. seriózny záujem pozostalých o zachovanie hrobových miest s touto možnosťou uverejňovania zoznamu neplatičov neuvažujeme,“ vysvetlila manažérka Strediska pietnych služieb.

Na webe Služieb mesta Piešťany sa neobjaví ani digitálna mapa cintorínov. Tá je však dostupná na adrese www.cintoriny.sk. Za pár sekúnd sa dá na nej aj podľa mena nájsť kde presne leží konkrétny zosnulý.

Text: Martin Palkovič