O vyjadrenie k informáciám v článku z Piešťanského týždňa č. 12 Škandál na radnici sme požiadali aj hovorkyňu Mestského úradu Evu Bereczovú.Dnes popoludní nám poskytla stanovisko, ktoré uvádzame v plnom znení:

„Osobné údaje obyvateľov ani zamestnancov mestského úradu nie sú v ohrození a všetky kroky, ktoré boli podniknuté sú v súlade s Bezpečnostnou smernicou mesta a internými normami. V týchto dňoch prebieha na mestskom úrade bezpečnostný audit, ktorý vykonáva interne zriadená bezpečnostná komisia, ktorej predsedom je viceprimátor Michal Hynek a jej ostatnými členmi sú zamestnanci mestského úradu.

REKLAMA

 banner-marec01

Cieľom auditu je prešetriť podnety od obyvateľov ako aj medializované vyjadrenia Transparency International Slovensko, na základe ktorých vznikli vážne podozrenia z klientelizmu, podozrenia z vynášania interných informácií, podozrenia zo zneužívania postavenia, podozrenia z výkonu podnikateľskej činnosti na prostriedkoch zamestnávateľa a podozrenia z iných vážnych bezpečnostných incidentov.

Vzhľadom na vážnosť podozrení, sme takúto reakciu očakávali. Nakoľko však bezpečnostný audit nebol ukončený, v tejto chvíli viac informácií zverejniť nemôžeme. Po tom, čo sa s výsledkami oboznámi štatutár mesta, budeme obyvateľov aj média informovať.“

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972