Tí, čo sa snažia podporiť kúpou časopisu ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a predávajú Nota Bene, asi už majú vytipovaných svojich obľúbených predajcov. Majú k nim vytvorený istý vzťah, pri kúpe časopisu s predajcom prehodia zopár slov, povzbudia ho.

„Chceli by sme vám ponúknuť možnosť, ako ich podporiť a prejaviť im vašu podporu aj inou formou – zapojením sa do súťaže o najobľúbenejšieho predajcu,“ vysvetľujú organizátori z občianskeho združenia Pomoc ohrozenému dieťaťu a Zariadenia sociálnych služieb Domum, ktorého zriaďovateľom je Mesto Piešťany.

Každý, kto sa chce do súťaže zapojiť, musí od 1. do 30. júna poslať svoj hlas predajcovi formou korešpodenčného lístka na adresu ZSS DOMUM, Bodona 55, 921 01 Piešťany alebo e-mailom na adresu domum@piestany.sk v tvare (meno predajcu + registračné číslo predajcu; a meno a adresa hlasujúceho). l

Počet hlasov od jedného hlasujúceho, resp. z jednej e-mailovej schránky je neobmedzený. Výhercovia súťaže budú ocenení vecnými cenami. Z hlasujúcich odmenia organizátori súťaže troch účastníkov a zašlú im vecné ceny.

Text: Tlačová správa/red

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972