Samospráva

Do škôlok sa nedostali všetky deti. V triedach ich má byť viac

By 2. mája 2012No Comments

Na zápis do materských škôl prišlo začiatkom marca 272 detí. Mesto Piešťany, zriaďovateľ predškolských zariadení nemohlo z kapacitných dôvodov vyhovieť osemnástim z nich, napriek tomu, že splnili všetky stanovené podmienky. Do škôlky nepôjdu ani deti, ktoré nemajú v Piešťanoch trvalé bydlisko alebo nedosiahli vek tri roky. Radnica počíta s navýšením počtu detí v jednotlivých triedach.

[singlepic id=26528 w=320 h=240 float=left]„Od septembra 2012, ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, na návrh Mesta Piešťany, ako zriaďovateľa a po súhlase rady školy, sa najvyšší počet detí v triede určený školským zákonom, môže zvýšiť o počet, ktorý navrhne zriaďovateľ materskej školy,“ povedala Jolana Podobová, vedúca referátu školstva Mestského úradu.

Radnica chce využiť možnosť, ktorú jej dala novela zákona. V pláne je zvýšiť maximálny počet detí v jednej triede o tri, pri zohľadnení špecifických podmienok každej materskej školy.

„Toto je tiež jeden z krokov, ktorým Mesto Piešťany (okrem plánovaného zvyšovania kapacitných priestorov materských škôl) eliminuje počty neprijatých detí, berúc do úvahy demografický vývoj a štatistické prognózy,“ informovala Jolana Podobová. Celkovo má v budúcom školskom roku navštevovať škôlky 702 detí, čo je o 29 viac ako doteraz.

Voľné miesta, ktoré budú vznikať priebežne v materských školách budú riaditeľky postupne obsadzovať deťmi na základe evidovaných žiadostí. „Predpokladáme, že počet neprijatých detí, ktoré dnes evidujeme sa bude priebežne znižovať,“ uzavrela J. Podobová.

Text: M. Palkovič Foto: T. Hudcovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972