Samospráva

Diskusia s kandidátmi: Ľudia nadávali na politikov

By 25. októbra 2013No Comments

Témou stretnutia dvoch kandidátov na krajských poslancov s občanmi napokon neboli plánované kompetencie samosprávneho kraja a riešenie pálčivých problémov, ale nedôvera v politiku a nezáujem volených zástupcov a problémy bežných ľudí.

[singlepic id=48514 w=320 h=240 float=right]Na diskusiu, ktorú usporiadali Jozef Drahovský a Jozef Malík v komunitnom centre ŽiWell prišli prevažne starší občania so svojimi sťažnosťami. Ukázalo sa, že majú málo príležitostí, aby komunálnym politikom tlmočili svoje sťažnosti. „Poslanci s nami nechcú hovoriť,“ zhodnotila jedna z účastníčok debaty. „Chodíme voliť, ale nič sa nemení,“ dodala druhá.

Na stretnutie s nezávislými kandidátmi vo voľbách do krajského parlamentu si našlo čas asi desať občanov. Počas prvej hodiny diskusie sa k problémom, ktoré môže riešiť kraj, takmer nedostali.

Okrajovo sa dotkli piešťanského letiska, ktoré by jeden z účastníkov zrušil: „Letisko neslúži ľuďom a nie je nádej, aby tvorilo zisk.“ Oponovali mu kandidáti, ale aj jednotlivci v publiku: „Ja by som si niekedy v budúcnosti rada zaletela z Piešťan napríklad do Prahy. Letisko by nebolo stratové, ak by poslanci pracovali pre ľudí.“

REKLAMA

rekl-komenskeho

 

Reč prišla aj na problém IC vlakov, ktoré nestoja v Piešťanoch. Jozef Malík uviedol, že sa to pokúšal opakovane riešiť, ale vnútorné pravidlá železničného dopravcu nedovoľujú, aby vlaky Inter City stáli aj v našom meste.

Okrem slabého kontaktu s volenými zástupcami sa občania sťažovali aj na nedostatok informácií o rozhodnutiach volených orgánov. Na krajskej úrovni to je podľa nich oveľa horšie ako na úrovni mesta.

Podľa Jozefa Drahovského bola táto debata prínosná najmä v tom, že občania majú záujem o veci verejné. „Chcú aby sa s nimi komunikovalo osobne a samozrejme aj internetovo – žiadali si vytvorenie diskusného portálu. Majú záujem o stransparentnenie činnosti a prerozdeľovania financií – hospodárenia VÚC. A toto by malo postupne zabezpečiť lepšie fungovanie – menej korupcie a tomu podobných oficiálnych okrádačiek, ktorých sme často svedkami.“

„Apatia, ktorá momentálne panuje v našej spoločnosti, iba dáva jasný signál terajšiemu vedeniu, že nemusia v tomto systéme nič meniť. O tom svedčila aj slabá účasť na našom stretnutí. Na jednej strane ľudia kritizujú, že nemajú dostatok informácií a možnosť konfrontovať svojich zástupcov, ale keď je poskytnutá možnosť, tak ju ignorujú. I tak si však myslím, že podobné stretnutia majú zmysel, pretože toto je tretie, ktoré som organizoval, alebo sa ho zúčastnil a počet zúčastnených stúpa, i keď pomaly,“ uzavrel Jozef Malík.

 Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972