Samospráva

Čierne stavby majú zmiznúť, v Piešťanoch ich je šesť

By 1. augusta 2013No Comments

Návrh nového stavebného zákona počíta aj s odstránením už existujúcich nepovolených stavieb. Podľa piešťanského stavebného úradu je ich v našom meste šesť. Ide zväčša o prerábky.

[singlepic id=45464 w=320 h=240 float=right]Novelu zákona predstavilo ministerstvo dopravy v polovici júla. „Definitívne sa budeme môcť vysporiadať s už existujúcimi nepovolenými stavbami a  zákon výrazne posilní prevenciu pred vznikom takýchto stavieb,“ povedal o ňom štátny tajomník František Palko.

Po novom bude stavebný úrad povinný vydať rozhodnutie, ktorým stavebníkovi nariadi, aby bezodkladne zastavil stavebné práce na nepovolenej stavbe. Odvolanie pritom nebude mať odkladný účinok. Okrem toho upovedomí úrad aj vlastníkov inžinierskych sietí, ktorí budú povinní odstaviť čiernu stavbu od vody a energie.

Ak zhotoviteľovi nariadia zbúranie stavby, a on to neurobí, môže stratiť oprávnenie podnikať. Návrh zákona počíta tiež s dražbou, pričom nový vlastník bude povinný čiernu stavbu odstrániť.

Nová legislatíva má nahradiť takmer 40 rokov platný zákon. V súlade s ním aktuálne Stavebný úrad Piešťany eviduje a koná v šiestich prípadoch nelegálnych alebo nepovolených stavieb na území mesta. Po schválení novely paralmentom, by aj tieto mohli byť odstránené. „Sú to väčšinou zmeny jestvujúcich stavieb. Konkrétnych stavebníkov neuvádzame,“ povedala Barbora Piovarčiová, hovorkyňa mestského úradu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972