S dilemou, či sa pustiť do plánovanej výstavby novej tréningovej hokejovej haly, sa potýka nové vedenie mesta od svojho nástupu do funkcie. Najväčším hendikepom je – ako inak, nedostatok zdrojov. Mesto dostalo na jej výstavbu od premiéra milión eur a sľúbené malo ďalšieho pol milióna. Ten však zatiaľ nedorazil a keďže peniaze od vlády by mali byť vyčerpané do konca tohto roka, celý projekt je ohrozený. Dvaja z poslancov preto požiadali, aby vznikla pracovná skupina na preverenie celej situácie.

Poslanci Denis Kristek (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany) a Andrej Klapica (KDH) na včerajšom mimoriadnom zasadnutí mestského parlamentu v bode Rôzne navrhli vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá preverí reálne možnosti výstavby novej hokejov haly a podá správu poslancom. Zároveň predložili členom mestského zastupiteľstva písomný materiál, v ktorom vyzdvihli pozitíva stavby tohto hokejového areálu. Podľa neho by napríklad nová hala mohla slúžiť aj iným športom, priniesla by oživenie cestovného ruchu, pretože družstvá by boli v Piešťanoch aj ubytované a stravované a súčasťou projektu je aj rekonštrukcia strojovne, ktorú by využívali obe ľadové plochy.

Poslankyňa Iveta Babičová (nezávislá) doplnila, že zimný štadión mal nedávno problémy s chladiacim zariadením, a keď sa nepostaví nová hala, môže sa stať, že v zime nebude ani ľad v Easton aréne. Poslanec Juraj Brna (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany) upozornil, že pôvodne zastupiteľstvo projekt odsúhlasilo s tým, že mesto na výstavbu haly ani prevádzku nebude musieť vynaložiť žiadne ďalšie prostriedky a táto stratégia by mala zostať zachovaná.

REKLAMA

kia-042015-500

Podľa poslanca Jána Jánošíka (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany), ktorý reagoval na problémy s chladiacim zariadením, tie sa vyskytli už v minulosti a nemali by byť používané ako nátlak. To vyvolalo debatu o tom, čo je a nie je povinnosťou prevádzkovateľa a vlastníka. Tomáš Hudcovič (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany) preto navrhol, aby mesto zaslalo členom mestského zastupiteľstva zmluvu s ŠHK 37 aj so všetkými dodatkami. Poslanec Remo Cicutto (nezávislý) v diskusii upozornil, že zástupcovia mesta by sa mali čo najskôr rozhodnúť, či halu stavať alebo nie.

Primátor Miloš Tamajka informoval aj o tom, že napriek snahe o stretnutie s predsedom vlády, zatiaľ sa mu nepodarilo k premiérovi dostať. Až po ich rokovaní však bude známe, či Piešťanom poskytne vláda  ďalšiu dotáciu, prípadne, či by milión eur mohol byť použitý aj inak – napríklad na rekonštrukciu súčasného štadiónu alebo či dostane mesto i viac času na realizáciu.

Poslanci nakoniec vznik dočasnej pracovnej skupiny odsúhlasili v odporúčanom zložení: viceprimátor Michal Hynek, prednostka Mestského úradu Dáša Reháková, poslanci: Denis Kristek, Andrej Klapica, ďalej by mali v komisii byť zástupca ŠHK 37 a zástupcovia radnice – z ekonomického odboru a odboru správy. Do májového zastupiteľstva by mali pripraviť správu o finančnej a časovej uskutočniteľnosti výstavby tréningovej hokejovej haly.

-ad-

Prečítajte si aj:

Hokejisti bilancovali sezónu s fanklubom, hovoria o potrebe väčšej podpory z mesta

Mesto bude žiadať vládu o viac peňazí a času na hokejovú halu

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972