Samospráva

Cez Piešťany prejde menej kamiónov

By 28. septembra 2011No Comments

Ochrana zdroja pitnej vody pri Veľkom Orvišti je príčinou, prečo všetky autá s nebezpečným nákladom schádzajú pred Piešťanmi z diaľnice a zaťažujú premávku v meste. Už čoskoro by sa to malo zmeniť.

[singlepic id=15720 w=320 h=240 float=right]Na mestskom zastupiteľstve to potvrdil primátor Remo Cicutto. Odpovedal na interpeláciu poslanca Jozefa Malíka. Ten chcel vedieť, ako radnica môže riešiť tranzitnú dopravu kamiónov, ktorá nepriaznivo vplýva na životné prostredie. Podľa primátora prišlo rozhodnutie o zúžení ochranného pásma zdroja pitnej vody pri Veľkom Orvišti a ďalším krokom bude zmena dopravného značenia na diaľnici.

Toto rozhodnutie má nadobudnúť platnosť 5. októbra. „No nakoľko sa nám nevrátila ešte jedna doručenka od nemenovanej spoločnosti, môže sa termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia tým pádom zmeniť,“ informovala Stanislava Szczygielová Babiaková z oddelenia štátnej vodnej správy Obvodného úradu životného prostredia Piešťany.

[singlepic id=15721 w=320 h=240 float=left]Ďalej potvrdila, že od ostatných účastníkov konania – dotknutých orgánov a organizácií – dovčera neboli uplatnené žiadne námietky. Dopravné značenie sa bude meniť až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.

Cez Piešťany prechádzajú všetky kamióny s pohonnými hmotami a inými nebezpečnými látkami, ktoré smerujú na Žilinu, napriek tomu, že tu sú podzemné zdroje termálnej vody. Tranzitná doprava ničí cesty a zaťažuje obyvateľov najmä na Bratislavskej a Žilinskej ceste.

Text a foto: Martin Palkovič

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972