Slávnostné odovzdávanie Cien primátora v oblasti kultúrnej, sociálnej a životného prostredia sa uskutočnilo v pondelok 30. marca v galérii Fontána. Miloš Tamajka odovzdal spolu  šesť cien – štyri pre osobnosti a dve kolektívom. Najviac ich putovalo do kultúry, pričom dve z nich boli mimoriadne.

IMG_1288_resize

oblasti kultúry oproti ostatným udeľuje primátor podľa štatútu až dve ceny – Kultúrna osobnosť rokaKultúrny počin roka. Ako osobnosť roka 2014 Miloš Tamajka ocenil Jána Orlovského za osobný prínos pri rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa na Staničnej ulici. Cenu za kultúrny počin prevzala v mene Folklórneho súboru Žito jeho vedúca Katarína Agnetová. Dôvodom nominácie, ako uviedla predsedníčka Komisie pre kultúru a názvoslovie Adriana Drahovská, bolo najmä udržanie tradícií a zvykoslovia pri organizácii folklórnych podujatí ako napríklad Fašiangová pochôdzka mestom a Tradičné dožinky 2014.

IMG_1331_resize

REKLAMA

kia-042015-500

Zvláštne ocenenie ďalej udelil primátor Výtvarnému klubu pri Mestskom kultúrnom stredisku pri príležitosti 50. výročia jeho založenia. Cenu za 26-členný kolektív prevzal jeho predseda Alojz Majerník. Miloš Tamajka sa rozhodol odovzdať pri príležitosti životného jubilea aj Mimoriadne ocenenie za dlhoročný prínos v oblasti kultúry riaditeľke Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany Marte Jurčovej. Keďže o tomto jeho rozhodnutí nevedela, ocenenie ju poriadne prekvapilo a zároveň dojalo.

IMG_1404_resize

sociálnej oblasti si Cenu primátora odniesla Dáša Dzurechová z Materského centra Úsmev. Dôvody nominácie prítomným predniesla za Komisiu pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie jej členka Alena Štefková. Aktivít a podujatí pre deti, organizovaných materským centrom bol naozaj celý zoznam, medzi najznámejšie patria napríklad Prechádzka rozprávkovým parkom, Čím budem, kým vyrastiem, Fašiangy, Karneval , Veľkonočné trhy, Noc svetiel, Mikuláš či Vianoce v Úsmeve…Dáša Dzurechová pri poďakovaní uviedla, že ocenenie, samozrejme, patrí aj ďalším dobrovoľníčkam a rodičom, ktorí v tomto občianskom združení aktívne pôsobia. Svoju zástupkyňu prišli pri odovzdávaní aj podporiť spoločne s deťmi, oblečení jednotne v tričkách s logom centra.

IMG_1367_resize

IMG_1430_resize

Cenu primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia udelil Miloš Tamajka na návrh Komisie pre životné prostredie pedagógovi Jánovi Šmídovi pre jeho celoživotný prínos v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania k ochrane životného prostredia. Dôvody nominácie osvetlil za komisiu František Bača a spomenul okrem iného aj prenášanie žiab cez cestu, ktorej bol Ján Šmída iniciátorom a práve v týchto dňoch sa koná na Striebornici. „Túto iniciatívu už po mne prevzali ďalší,“ doplnil s úsmevom Ján Šmída pri svojom poďakovaní.

IMG_1391_resize

Ceny primátora udeľuje hlava mesta raz ročne po uzatvorení kalendárneho roka. Na ocenenie podľa štatútu môžu nominovať občania Piešťan vybrané osobnosti alebo kolektívy do konca januára nasledujúceho roka. Nominácie občanov prerokuje príslušná komisia a predloží ako odporúčanie primátorovi, ktorý má, samozrejme, pri výbere posledné slovo.

IMG_1428_resize

-red-, foto: Lukáš Turňa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972