Okrem nemeckého spisovateľa Kaya Zeisberga ocení primátor Remo Cicutto aj Ladislava Mušinského a Alexandra Urminského, Divadlo exallievov Don Bosca a Rádio Piešťany. Zdôvodnil to dôležitosťou uplynulého roka, počas ktorého si Piešťany pripomenuli 900. rokov prvej písomnej zmienky.

mp-07-05-13-92415

Kultúrnym počinom roka 2013 je aj hra Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Kultúrna komisia mestského zastupiteľstva odporučila primátorovi, aby ocenenie Kultúrny počin roka 2013 udelil nemeckému spisovateľovi Kayovi Zeisbergovi za román Maramorový palác. V knihe sa autor venuje histórii nášho mesta a rodiny Winterovcov a podľa komisie ňou šíri dobré meno Piešťan na Slovensku aj v zahraničí.

Návrhy na ocenenia mohli komisii podávať občania. Keďže uplynulý rok bol pre naše mesto dôležitý najmä z dôvodu osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky, primátor sa rozhodol oceniť všetky prijaté návrhy.

Na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa uskutoční v piatok 14. marca si ich prevezmú aj Ladislav Mušinský a Alexander Urminský za publikáciu Piešťany v zrkadle poštovej histórie. Prvý menovaný je autorom stránky Piešťany – History na sociálnej sieti Facebook, ktorá sa teší mimoriadnej popularite. Preto mu primátor udelí plaketu aj za tento kultúrny počin.

Získa ju tiež Divadlo exallievov Don Bosca z Piešťan za naštudovanie hry Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, s ktorou sa predstavilo v jubilejnom roku na viac než desiatich vystúpeniach. Za šírenie dobrého mena Piešťan prostredníctvom rozhlasového vysielania si cenu odnesie aj Rádio Piešťany.

V kategórii kultúrna osobnosť roka udelí primátor cenu dizajnérovi Michalovi Staškovi za realizáciu originálnych návrhov v oblasti produktového dizajnu a výtvarného umenia a za šírenie dobrého mena mesta Piešťany doma i v zahraničí.

Text: Tlačová správa/red

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972