Obchodnej spoločnosti zriadenej samosprávou sa aj v uplynulom roku darilo. Valné zhromaždenie v marci schválilo hospodársky výsledok 101 209 eur po zdanení.

[singlepic id=45796 w=520 h=340 float=center]

Podiel zo zisku dostali konatelia aj členovia dozornej rady, ktorými sú poslanci Mária Beňová, Milan Gajdoš, Ján Šmída, Pavol Tapušík a Martin Cifra. Medzi sebou si rozdelia sumu 916 eur mesačne. Lige proti rakovine prispela spoločnosť na činnosť sumou tisíc eur.

Konateľom prináleží 412 eur mesačne. Bytový podnik Piešťany (BPP) má na základe rozhodnutia valného zhromaždenia od 1. októbra 2013 iba jedného konateľa – poslankyňu Evu Kollárikovú. Dovtedy zastával túto funkciu aj Ján Ballay.

REKLAMA

Monitoring_dirofilaria_pes

Marcové zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré tvorí mestské zastupiteľstvo, bolo neverejné. Juraj Brna na ňom navrhol zníženie odmien pre členov dozornej rady, Jozef Malík žiadal, aby bola dozorná rada volená vždy na začiatku funkčného obdobia poslancov. Ani jeden z týchto návrhov neprešiel.

Podľa informácií od právničky obchodnej spoločnosti Ivety Duhárovej mal BPP v roku 2013 obrat 5 528 990 eur. Táto suma zahŕňa aj zálohové platby od vlastníkov bytov a nájomcov nebytových priestorov.

Z toho bolo približne 500-tisíc eur investovaných do kotolní s cieľom zefektívniť dodávky tepla a vody. Spoločnosť chce v tomto trende pokračovať a postupne vymieňať kotle za výkonnejšie a efektívnejšie.

„Tým chce (BPP, pozn. red.) dosiahnuť, že napriek zvyšovaniu ceny vstupných médií na výrobu tepla, sa celková cena bude meniť len o infláciu. Aj preto patrí BPP medzi výrobcov s nižšou výrobnou cenou tepla. Obyvatelia usporia na nákladoch spojených s bývaním vykonaním kompletnej obnovy bytových domov, vrátane zateplenia strechy a obvodového plášťa. Zhotoviteľa si vyberajú vlastníci sami,“ uviedla Iveta Duhárová.

Dodala, že pri celkovej obnove boli zaznamenané úspory do 40 až 60 % nákladov na vykurovanie. „Diskutovanou otázkou je farebné riešenie fasád, ale stále platí: Koľko ľudí, toľko chutí. Isté je, že vzhľad bytových domov oproti pôvodnému stavu sa výrazne zlepšil.“

Bytový podnik spolu s vlastníkmi bytov nedávno získal ocenenie na veľtrhu Coneco za najlepšie obnovený bytový dom. Pre viac informácií kliknite sem.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972