Rozhovory

Riaditeľka Rezortu Piešťany chce budovať rozpoznateľnú značku destinácie

By 19. júla 2012No Comments

Je absolventkou City University of Seattle, kde získala titul M.B.A. v odbore všeobecný manažment. Plynule, slovom aj písom ovláda anglický jazyk, dohovorí sa aj po nemecky. Má skúsenosti s prípravou projektov cezhraničnej spolupráce, najmä v komunálnej oblasti. Štyri roky pôsobila ako riaditeľka neziskovej organizácie International jazz Piešťany, kde sa podieľala na zabezpečovaní a organizácii kultúrnych podujatí v meste Piešťany.

[singlepic id=32880 w=320 h=240 float=left]Ako riaditeľka oblastnej organizácie cestonvého ruchu (OOCR) Rezort Piešťany chce Katarína Hallová zlepšiť komunikáciu medzi aktérmi cestovného ruchu a vybudovať rozpoznateľnú značku Rezort Piešťany. Pre pracovnú zaneprázdnenosť odpovedala na naše otázky e-mailom.

Na čo ste sa zamerali v projekte, ktorý ste prezentovali na výberovom konaní?

Výberovej komisii som prezentovala koncepciu činnosti OOCR Rezort Piešťany, teda moju víziu o tom, ako by mala oblastná organizácia fungovať. Konkrétne som sa zamerala na pozíciu Rezortu Piešťany ako koordinátora aktivít cestovného ruchu v meste Piešťany a jeho okolí. Keďže hlavným zámerom Rezortu Piešťany je propagácia mesta, okolitých obcí a subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu na tomto území, potom by mala organizácia všetky takéto aktivity zastrešiť. Inými slovami, sústrediť doteraz roztrieštené propagačné činnosti na jedno miesto, pod jedno spoločné logo a vybudovať postupne silnú a rozpoznateľnú značku „Rezort Piešťany“.

Aké sú Vaše prvé kroky pri riadení Rezortu Piešťany?

Rezort Piešťany je novozaložená oblastná organizácia cestovného ruchu a preto je potrebné vybudovať komunikačnú sieť a nadviazať kontakty s potenciálnymi záujemcami o členstvo v Rezorte a s už existujúcimi oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu na Slovensku. Prioritou je pre mňa stretnutie s členmi Rezortu Piešťany a naplánovanie aktivít na najbližšie mesiace.

Jedným z prvých krokov k vybudovaniu silnej značky je jasná identita organizácie a preto sa v najbližších dňoch budem venovať obstaraniu loga a webovej stránky Rezortu Piešťany.

No a potom sú tu aj veľmi pragmatické záležitosti, ako napríklad zariadenie kancelárie, aby mohol Rezort začať naplno fungovať.

Môžete potvrdiť, že už onedlho pocestujete na olympiádu do Londýna? Ako konkrétne tam budete Piešťany prezentovať?

Cesta do Londýna je v štádiu vybavovania. Keďže Rezort Piešťany zatiaľ nedisponuje vlastnými propagačnými materiálmi, prezentovať sa bude mesto Piešťany a potom konkrétne subjekty podnikajúce v oblasti cestovného ruchu. V spolupráci s mestským úradom Piešťany sme oslovili piešťanské hotely so žiadosťou o vypracovanie balíčkov ponúk služieb, ktoré by oslovili návštevníkov LOH v Londýne. Propagačné materiály o meste a materiály od hotelov budeme prezentovať návštevníkom LOH, touroperátorom a novinárom na podujatiach organizovaných Slovenskou agentúrou cestovného ruchu.

Čo sú podľa Vás silné a slabé stránky Piešťan a okolia ako destinácie cestovného ruchu?

Z hľadiska cestovného ruchu majú Piešťany a blízke okolie veľa silných stránok – polohu, dostupnosť z letísk v Bratislave a Viedni, klimatické podmienky, prírodné podmienky pre športové vyžitie, zaujímavú históriu spojenú s mestom a kúpeľmi, športové a kultúrne podujatia s dlhoročnou tradíciou a v poslednom období sa Piešťany stali aj centrom letných hudobných festivalov. Návštevníkom má teda mesto naozaj čo ponúknuť.

Najväčšiu nevýhodu vidím v slabej komunikácii medzi aktérmi cestovného ruchu, v roztrieštenosti aktivít a nejednotnej propagácii.

Čo sa dá v tejto oblasti zmeniť v krátkodobom horizonte?

Verím, že Rezort Piešťany ponúka možnosť zjednotenia všetkých týchto aktivít. Dôležitá je efektívna komunikácia medzi všetkými zainteresovanými a ja sa budem snažiť pripraviť ideálne podmienky na zrealizovanie tohto zámeru. Či je to ale uskutočniteľné v krátkodobom horizonte sa ukáže.

Rezort Piešťany už dostal dotáciu od štátu. V akej výške a na čo budú tieto peniaze použité?

Rezortu Piešťany bola na rok 2012 od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutá dotácia vo výške 45-tisíc eur a peniaze budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov, organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, zabezpečenie značenia kultúrnych pamiatok, tvorbu informačných tabúľ, budovanie turistickej infraštruktúry a vytvorenie webového portálu organizácie.

Myslíte si, že na výstavách cestovného ruchu v Bratislave a Prahe, ktorých sa Mesto Piešťany a kúpele každoročne zúčastňujú, bude už prezentovaná destinácia Rezort Piešťany?

Mojím zámerom je zabezpečiť, aby bol Rezort Piešťany na týchto výstavách prezentovaný už pod vlastným logom a s jednotne vizuálne spracovanými propagačnými materiálmi.

Text: M. Palkovič Foto: archív Kataríny Hallovej

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972