Na Kostolci prebieha obnova archeologického parku

29. októbra 2013 Off Od

O zanedbanú národnú kultúrnu pamiatku neďaleko Piešťan sa už niekoľko rokov stará občianske združenie s názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. Miesto, na ktorom kedysi stálo veľkomoravské hradisko, postupne dostáva podobu, akú si zaslúži. Možno už onedlho to bude ďalšia dôležitých turistických atrakcií v okolí Piešťan. Aktivisti tam chcú totiž postaviť arecheologický park. O ich plánoch aj doterajších úspechoch hovorí predseda občianskeho združenia Vladimír Balaj:

[singlepic id=48655 w=540 h= float=320center]

Čo všetko sa Vášmu združeniu tento rok podarilo urobiť na Kostolci?

Tento rok začala naša dobrovoľnícka sezóna kosením a hrabaním, po zime sme zmonitorovali ďalšie deštruované časti palisádového opevnenia hlavne z juhovýchodnej časti. Počas zimy spadla ďalšia desiatka odhnitých kolov, pribudli čierne ohniská a množstvo smetí.

Pred tradičnou púťou k našim vierozvedcom sme sa snažili celý areál upratať. Po púti, ktorú výborne zorganizovala obec Ducové, spoločne s farnosťou Moravany nad Váhom, za čo im ďakujeme, sme začali s logistickými prácami. Priviezli sme dubové koly, štrk, odstránili sme časť poškodených palisád hlavne z južnej strany a pripravili sme lôžko ako podklad pre nové koly. V tejto sezóne sa nám podarila osadiť ďalšia päťdesiatka nových kolov, na budúci rok, sme si zaumienili že osadíme ďaľšiu stovku.

Okrem toho sme celý areál geodeticky zamerali, nielen v 2D ale v 3D, sme veľmi radi že sa nám to podarilo a Kostolec je takto riadne zemeraný. Prebehol aj revízny archeologický výskum, ktorého cieľom bolo presné definovanie pôvodného trasovania palisádového opevnenia. Všetky tieto činnosti sú pod riadnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Trnave a odbroníkov z rôznych oblastí.

Koľko dobrovoľníkov sa na týchto prácach podieľalo?

Za dva roky existencie združenia sa nám podarilo vybudovať veľmi silnú základňu pozostávajúci hlavne zo študentov archeológie a histórie. Títo študenti sú veľmi šikovní, no častokrát sa im nepodarí uplatniť ako absolventom. Našim snom je ich aktívne zapojiť do obnovy celej pamiatky a časom vytvoriť pekný archeoparkt.

Získali ste na projekt aj nejaké granty?

Každoročne žiadame o grant z Ministerstva kultúry – Obnovme si svoj dom, ten nám pokryje materiálne náklady a sme veľmi vďační za túto možnosť. Tento rok sa chceme uchádzať aj o 2% dane.

Aké sú ďalšie plány pri oprave Kostolca? Ako by malo toto miesto vyzerať po ich realizácii?

Cieľom je vybudovať dôstojný a odboný archeopark, no v prvej fáze hlavne zachrániť lokalitu. Chceme spraviť unikátny informačný systém, spojený s interaktívnou projekciou. No prvotným cieľom je budovať aj takouto formou duchovné hodnoty a spoločenstvo u mladých ľudí.

Pomáhajú vám aj ďalšie subjekty?

Áno, veľmi nám pomáha obec Ducové  na čele s pani starostkou Kolárikovou, vždy sú ochotní, keď niečo potrebujeme, tento rok upravili cestu na Kostolec, to bolo nesmierne dôležité,. Taktiež každoročne spoločne s farnosťou Moravany nad Váhom organizujú Národnú púť. Okrem toho nám pomáha s logistikou a uskladnením nových palisád miestne Poľnohospodárske družstvo.

Písomné odpovede spracoval Martin Palkovič Foto: kostolec.eu