Joga prináša deťom harmóniu, o ktorú sa celý život snažíme. Ide o vedome riadený pohyb a zameranie pozornosti dovnútra. Jóga pracuje nielen s telom, ale aj s dychom a myslou zároveň. V nesúťaživom prostredí sa deti učia rešpektovať vlastnú jedinečnosť.

Jogové polohy sú pre deti veľmi prirodzené, vychádzajú z prírody, z pohybov zvierat, z každodenných vecí a činností. Joga je zároveň ideálna aj ako doplnok k iným dynamickým športom ako futbal, hokej, tenis, atletika, volejbal a podobne. Budeme skákať, tancovať, smiať sa, ale aj vážne cvičiť ako veľkí jogíni, pomaly dýchať a oddychovať.

Zameriame sa aj na nôžky, aby sa správne vyvíjali a radi nás nosili.

Pravidelné cvičenie deťom prináša

 • Pevnejšie a zdravšie telo
 • Správne držanie tela
 • Lepšiu koordináciu a rovnováhu
 • Lepšie sústredenie a pevnú vôľu
 • Úctu k sebe a k ostatným
 • Lepšie vnímanie vlastného tela
 • Ľahšie zvládanie stresových situácií, umenie relaxovať
 • Rozvoj fantázie a predstavivosti
 • Základ pre celoživotnú pohodu a zdravie
 • Radosť, pozitívne naladenie a sebavedomie
 • Experimentovanie s vlastným telom
 • V nesúťaživom prostredí sa učíme byť sami sebou, tu a teraz

Pre koho je cvičenie určené?
1. Skupina: Vek 3-6 rokov.
Tento vek je ideálny pre samostatné cvičenie v skupine ostatných detí. Deti sú už schopné lepšie udržať pozornosť a uvedomovať si svoje telo a pocity. Jogové cvičenia im v tomto môžu veľmi pomôcť. Na hodinách sa venujeme nácviku správneho držania tela a hlbokému dýchaniu cez nos.

Kde nás nájdete: JogaJuzi Klub Pasáž Kolonáda, Bratislavská 130, Pieštany.

Kontakt: Juraj Fuska 0903 864 452 alebo www.juzi.sk

joga deti 2

-PR-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972