Svetový deň vody si pripomíname 22. marca. Pri tejto príležitosti Trnavská vodárenská spoločnosť pripravila možnosť nechať si spraviť bezplatný rozbor z individuálnych vodných zdrojov. Testovať sa bude prítomnosť dusičnanov a tvrdosť vody.

TAVOS upozorňuje, že rozbor v ukazovateli dusičnany nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej. Obsah dusičnanov je len čiastkovým ukazovateľom. Na preukázanie toho, či je voda vhodná na pitie. Potrebné je stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.

Aj napriek obrovskému pokroku ľudstva žije viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. Svetový deň vody bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one behind“ („Nenechať nikoho bokom“ alebo „Brať na každého ohľad“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, z ktorého musí mať každý človek prospech.

Rozbor vody si môžete nechať spraviť v laboratóriu TAVOS

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. v piatok 22. marca  verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody. Vzorky sa prijímajú v prevádzke  Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd) od 7:00 do 12:00 hod. 

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska) a o telefónnom kontakte.

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. protokoly o skúškach vydávať nebude.

-inf- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972