Connect with us

PR Články

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice ponúka na prenájom sklad

Published

on

Prenajímateľ  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25  má zámer prenechať do nájmu  nebytový priestor 

– celková plocha nebytového priestoru /sklad 357  m2

Advertisement
Hello GPT

CENA: Minimálna cena  za nebytový priestor je stanovená vo výške 8,50 €/1 m2 bez DPH za rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené plochy  je možné prenajať od 15.12.2020.

Advertisement
Hello GPT

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej  názvom „ Prenájom priestorov skladu   “ v lehote do 10.12.2020 do 11.00 hod.  na adresu:  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25,  922 08 Rakovice. Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903 447 094

PR

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články