EMERALD Music House, so sídlom v Piešťanoch, je nezávislé vydavateľstvo undergroundovej a alternatívnej hudby a literatúry.

mp-12-09-10-16079

EMERALD Music House poskytuje hudobníkom a spisovateľom zastúpenie v oblasti vydávania hudobných nahrávok a literatúry, vrátane súvisiacich vydavateľských služieb a kontaktu s médiami. Našim cieľom je nadviazať na odkaz československého umeleckého undergroundu a preto preferujeme umelcov, ktorých tvorba vykazuje prvky slobodného myslenia a vyhranenosti voči obmedzeným alebo extrémne konzervatívnym názorom v súčasnej spoločnosti.

Kontakt: Branislav Galo, emerald@emerald.sk, www.emerald.sk

(pr)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972