Connect with us

PR Články

SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice ponúka do prenájmu sklad

Published

on

Prenajímateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor – sklad o rozlohe 84 m2.

CENA: Minimálna cena za nebytový priestor je stanovená vo výške 8,50 €/1 m2 bez DPH za rok. V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Uvedené plochy je možné prenajať od 01.10.2020.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „ Sklad “ v lehote do 24.09.2020 do 10.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Rakovice.

Advertisement
Hello GPT

Kontaktná osoba: Ing. Mária Múdra, č.t. 0903447094

PR

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články