Máloktorá škola dokáže svojim žiakom ponúknuť také atraktívne prostredie ako Stredná odborná škola Rakovice. Historický kaštieľ uprostred vzácneho prírodno-krajinárskeho parku a rozsiahly areál s ovocnými sadmi presahuje svojou príťažlivosťou pre študentov trnavský región.

rakovice 03

Mladí ľudia sa v SOŠ Rakovice vzdelávajú nie len v učebných odboroch ako sú záhradník, viazač a aranžér kvetín. Väčšina z nich končí svoje štúdium maturitou v odvetviach ako floristika, marketing, rozvoj vidieka a regionálny cestovný ruch.

Svoje skúsenosti im odovzdávajú učitelia teoretický predmetov, majstri odborného výcviku a výchovu mimo školy zabezpečujú vychovávateľky na školskom internáte. Žiaci majú k dispozícií špeciálne učebne informatiky, strojopisu, marketingu a cudzích jazykov s audiovizuálnou technikou a inými pomôckami. Samozrejmosťou je dostupnosť internetu.

Odborný výcvik sa v prevažnej miere vykonáva na pracoviskách praktického vyučovania, ktoré sú tvorené dielňami, pokusnými políčkami, skleníkmi, ovocnými sadmi a pamiatkovo chráneným parkom. Praktické skúsenosti získajú žiaci aj v zmluvných podnikoch.

Stredná odborná škola Rakovice sa pýši takmer 70 ročnou históriou. Vznikla po II. svetovej vojne ako Vyššia hospodárska škola. Súčasná názov odkazuje na otvorený vzdelávací systém, ktorý umožňuje vyučovanie rôznych odborov a dáva dobrý predpoklad na vznik vzdelávacieho centra.

(pr)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972