Trnavský samosprávny kraj a Stredná odborná škola Rakovice pozýva všetkých žiakov, rodičov, výchovných poradcov a priaznivcov školy na Dni otvorených dverí.

Čaká vás zážitková prehliadka školy, ale i prezentácie študijných  a učebných odborov. Medzi študijnými odbormi sú to floristika, manažment regionálneho cestovného ruchu a záhradníctvo. Učebné odbory sú štyri –  záhradník, viazač-aranžér kvetín, praktická žena a poľnohospodárska výroba.

Tešiť sa môžete tiež na ukážky experimentálnej práce vo výučbe biológie a chémie, či na výstavu a predaj aranžérskych výrobkov. Ak navštívite Dni otvorených dverí, budete mať  možnosť vyskúšať si na Slovensku stále populárnejší discgolf.

Pripravená je tiež súťaž o najlepší tradičný slovenský koláč a prezentácia projektu “Slow food – long life: lost traditions back to kitchen”, čiže gastronomická ukážka prípravy tradičných jedál spojená s ochutnávkou.

Dni otvorených dverí v SOŠ Rakovice sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. októbra 2019. 

Otváracie hodiny:

24. október 09:00 – 16:00 hod.

25. október 09:00 – 16:00 hod.

26. október 09:00 – 12:00 hod.

Bližšie info:tel: 03337796108, email: sos.rakovice@zupa-tt.sk, web:www.sosrakovice.sk


PR Ilustr. foto: Z. Bučková

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972