Stredná odborná škola Rakovice ponúka na prenájom sklad s výmerou cez 700 m2 a garáž vo svojom areáli.

Prenajímateľ Stredná odborná škola Rakovice má zámer prenechať do nájmu nebytový skladový priestor v Rakoviciach s. č. 156

– celková  plocha prenajímaného skladového priestoru je 713 m2 .

Minimálna cena nájmu prenajímaného skladového priestoru je 8,50 € za 1 m2 bez DPH za
1 rok, vrátane pozemku. Priestory nie sú vykurované, bez dodávky vody, s elektrickým rozvodom.

V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za energie, komunálny odpad, daň.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom skladového priestoru“ v lehote do 25.01.2019 do 12.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola 922 08 Rakovice. Bližšie informácie na tel. čísle 033 77 961 08. Kontaktná osoba Ing. Múdra Mária.

Prenajímateľ Stredná odborná škola Rakovice má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor – garáž Rakovice s. č. 158

– celková  plocha garáže je 41,04 m2 , minimálna cena nájmu garáže je 17,00 € za 1 m2 bez DPH za 1 rok vrátane pozemku. Priestory nie sú vykurované, bez dodávky vody, s elektrickým rozvodom.

V cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré bude nájomca uhrádzať za energie, komunálny odpad, daň.

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

Cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom „Prenájom garáže “ v lehote do 25.01.2019 do 12.00 hod. na adresu: Stredná odborná škola 922 08 Rakovice. Bližšie informácie na tel. čísle 033 779 61 08. Kontaktná osoba Ing. Múdra Mária

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972