Stredná odborná škola Rakovice prijme do zamestnania učiteľa ekonomických predmetov a učiteľa odborných záhradníckych predmetov.

Miesto práce:
Stredná odborná škola Rakovice 25

Termín nástupu:
01. 09. 2019

Mzda:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 759 – 1038,50 €/mesiac

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru

Pracovná náplň:
vyučovanie ekonomických a odborných záhradníckych predmetov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
doklady o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania : do 31. 08. 2019

Slobodným možnosť poskytnutia ubytovania

Adresa podania: 
Stredná odborná škola Rakovice 25, 922 08 Rakovice

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Múdra, riaditeľka SOŠ Rakovice
tel.: 0337796108, 0903447094

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972