Stredná odborná škola Rakovice prijme do zamestnania Majstra odborného výcviku pre učebný odbor viazač/aranžér kvetín.

Miesto práce:

Stredná odborná škola Rakovice 25

Termín nástupu:

01. 09. 2019

Mzda:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (od 678,50€/mesiac)

Kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore.

Pracovná náplň:

vyučovanie odborného výcviku v príslušnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
doklady o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 16. 08. 2019

Slobodným možnosť poskytnutia ubytovania

Adresa podania: 
Stredná odborná škola Rakovice 25, 922 08 Rakovice

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Múdra, riaditeľka SOŠ Rakovice
tel.: 0337796108, 0903447094

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972