SOŠ Rakovice hľadá majstra odborného výcviku

SOŠ Rakovice hľadá majstra odborného výcviku

8. augusta 2019 Off Od PNky.sk

Stredná odborná škola Rakovice prijme do zamestnania Majstra odborného výcviku pre učebný odbor viazač/aranžér kvetín.

Miesto práce:

Stredná odborná škola Rakovice 25

Termín nástupu:

01. 09. 2019

Mzda:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (od 678,50€/mesiac)

Kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore.

Pracovná náplň:

vyučovanie odborného výcviku v príslušnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
doklady o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania: do 16. 08. 2019

Slobodným možnosť poskytnutia ubytovania

Adresa podania: 
Stredná odborná škola Rakovice 25, 922 08 Rakovice

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Múdra, riaditeľka SOŠ Rakovice
tel.: 0337796108, 0903447094

PR