Rakovice vychovávajú profesionálov, ktorí po škole nemajú núdzu o prácu

Rakovice vychovávajú profesionálov, ktorí po škole nemajú núdzu o prácu

14. februára 2021 Off Od PNKYSK

Ak sa chcú žiaci uplatniť vo svojom odbore, majú šancu získať prax už počas štúdia. Po škole je pre nich zamestnanie samozrejmosťou. Po profesionáloch v odboroch, ktoré Stredná odborná škola regionálneho rozvoja v Rakoviciach ponúka, je totiž na trhu práce stále veľký dopyt.

Manažment cestovného ruchu je vhodný pre mladých ľudí, ktorí chcú veci posúvať dopredu, záhradníctvo pre každého, kto miluje prírodu a zeleň, floristika s aranžérstvom pre tých, v ktorých drieme umelecký talent. To sú len niektoré z portfólia študijných a učebných odborov Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja v Rakoviciach. Škola so 76-ročnou tradíciou vychovala nespočet odborníkov pre pôdohospodárstvo najmä pre záhradníctvo. Škola rozšírila sieť odborov na základe požiadaviek trhu práce.

Viacerí absolventi pôsobili a pôsobia na významných pozíciách. Napríklad Palo Onder z Piešťan spolupracuje aj s hollywoodskymi režisérmi. Dostal sa medzi najlepších londýnskych floristov a jeho instagramový účet sleduje každý, kto chce nájsť inšpiráciu v oblasti aranžovania kvetov. Za jeho úspechom je tvrdá práca a odborné vzdelanie, ktoré získal v Rakoviciach.

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa PALO ONDER (@palo.onder)

Nasledovať ho môžu ďalší, pretože po absolventoch tejto školy je podľa slov riaditeľky Márie Múdrej veľký dopyt: „Firmy chcú ľudí, ktorí majú znalosti, ale najmä praktické zručnosti. Ak má žiak už počas štúdia záujem uplatniť sa vo svojom odbore, nebude mať problém.“

Nejde pritom o povolenia, pri ktorých nízka kvalifikácia neumožňuje kariérny rast. Práve odbornosť a prax získaná už na škole sú základom úspechu.

Prispieva k tomu duálne vzdelávanie. Škola má uzatvorených viacero zmlúv s firmami v regióne, na základe ktorých môžu žiaci pracovať a učiť sa od odborníkov už v prvom ročníku. Práve spolupráca so zamestnávateľmi zaručuje výchovu mladých profesionálov, ktorí sa potom bez problémov uplatnia na trhu práce. O mnohých je totiž záujem už počas štúdia.

Absolventi štúdia sa môžu rozhodnúť nielen pre prax, ale aj pre štúdium na vysokej škole v Mendlovej univerzite Brno, Fakulta záhradníctva Lednice. Okrem klasického záhradníctva je možné študovať aj v bakalárskom programe floristika. Ďalšou možnosťou je štúdium na SPÚ Nitra, ktorá vychováva krajinných inžinierov a architektov. „Študenti maturitných odborov môžu pokračovať na akejkoľvek vysokej škole podľa záujmu,“ hovorí o ďalších možnostiach riaditeľka M. Múdra.

Absolventi odboru manažment cestovného ruchu nájdu uplatnenie ako sprievodcovia a delegáti cestovných kancelárií, ale sú z nich aj referenti informačných centier. Obor sa zameriava tiež na propagáciu regiónu, takže vychováva ľudí, ktorí chcú prispieť k rozvoju cestovného ruchu vo svojej obci či meste.

Pre školu je dôležitá medzinárodná spolupráca. Zapája sa do výmenných programov ako napríklad Erasmus+. Keď to pandemická situáciu umožní, žiaci dostanú šancu získavať skúsenosti v zahraničí. Výhodou je tiež možnosť spraviť si vodičské oprávnenie priamo v Rakoviciach

„Naša škola je plne organizovaná, to znamená, že ponúka aj ubytovanie a stravu,“ uzatvára riaditeľka Mária Múdra s tým, že zriaďovateľ školy, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, hľadá možnosti ako ubytovanie žiakom hradiť v plnej výške. V súčasnej pandemickej situácií sa žiaci aktívne domáhajú návratu nielen do školy, ale aj na internát.

Všetky podrobnosti o študijných a učebných odboroch, ale aj o nadstavbovom štúdiu nájdete na web stránke školy sosrakovice.edupage.org.

PR