Connect with us

Novinky

Projekt CEMBAM bude skúmať využitie kmeňových buniek pri regenerácii alebo náhrade poškodeného tkaniva, príležitosť dá aj mladým vedcom

Published

on

Projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja zastrešuje Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch a nadväzuje na vznik pracoviska pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu. V projekte s názvom CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby sa združilo sedem partnerov z rôznych inštitúcií na výskum využitia kmeňových buniek pri regenerácii poškodeného tkaniva či jeho náhrady.

Prostredníctvom projektu vznikne unikátne centrum CEMBAM, ktoré sa sústredí na pritiahnutie špičiek v tkanivovom inžinierstve a pokrokové technológie v oblasti liečby reumatoidnej artritídy. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív pomocou 3D biotlače, ktoré budú aplikované in vivo a umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva.

V rámci konzorcia je zostavený tím žiadateľa a siedmich partnerov. Nezávislý výskum a vývoj realizujú štyria partneri, priemyselný výskum dvaja partneri a experimentálny vývoj traja. Výstupy míľnikov aktivít sa medzi sebou prelínajú a aktivity sa vzájomne dopĺňajú. Vedecké tímy budú skúmať rast kmeňových buniek na 3D bio konštruktoch, takzvaných skafoldoch, ich vývoj a vlastnosti, ako aj možnosti následnej spätnej implantácie pacientom. V rámci projektu pôjde najmä o predklinický výskum, skúšky a testovanie.

Realizáciou projektu sa vytvorí špičkové pracovisko medzinárodného významu, v inštitúcií, ktorá má na to všetky predpoklady (infraštruktúra, personálne zabezpečenie, nezávislý, klinický a predklinický výskum). Umožní rovnako vytvoriť nové pracovné miesta pre mladých vedcov so snahou aktualizácie poznatkov a neustáleho napredovania v oblasti tkanivového inžinierstva, ako aj originálnosť a inovatívnosť nezávislého výskumu, biomateriálového výskumu, technológií počítačového modelovania, syntézy a povrchovej modifikácie skafoldov aj s využitím princípov glykomiky s cieľom vytvorenia tzv. „smart scaffolds”, pre regeneratívnu medicínu a pokročilé terapie.

Všetky prístupy a spolupráca vybraných partnerov predstavujú unikátny previazaný celok a originálne riešenie na aktuálne problémy v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne s využitím 3D tlače a prípravou tkanív a orgánov na mieru, resp. na ich ďalšie experimentálne a predklinické využitie. Jedná sa o skúmanie nových terapeutických prístupov najmä pohybového aparátu (degeneratívne ochorenia kĺbovej chrupky a kĺbov a možnosti jej regenerácie a nahradenia, regenerácie tvrdých kostných tkanív, resp. nahradenia kompozitnými, organickými a anorganickými materiálmi ako aj nahradenie poškodených orgánov – močovej rúry, močového mechúra, močovodu, ciev, kože a pod.).

Finančný príspevok zabezpečí ďalšie zdroje pre modernú vedeckú infraštruktúru, rekonštrukciu priestorov pre vytvorenie výskumného centra medzinárodného významu – kmeňových buniek, aditívnej produkcie, aplikácii implantátov pre klinické použitie v tkanivovom inžinierstve a regeneratívnej medicíne s využitím 3D tlače.

Projekt vytvorí príležitosti pre mladých vedcov do 35 rokov, medzi nimi aj doktorandov (12 osôb). Medzinárodné skúsenosti čerpá z know-how zahraničných expertov v oblasti tkanivového inžinierstva (dvaja experti). Výstupy desiatich aktivít budú prezentované na medzinárodných fórach, v 23 publikovaných článkoch, v dvoch podaných patentových prihláškach a jednej prihláške duševného vlastníctva.

Po ukončení projektu sa zachovajú vytvorené pracovné miesta u žiadateľa aj partnerov (3,31 FTE). Jeden z partnerov nadviazal spoluprácu so slovenským zahraničným vedcom, ktorého zapojí do projektu. Popri výsledkoch výskumu a vývoja, plánuje projekt jeden spin-off, ktorý funkčne prepojí výskum na akademickej pôde s hospodárskym prostredím, ako priestor pre mladých začínajúcich podnikateľov s možnosťou uplatnenia sa na trhu v oblasti biomedicínskych inovácií.

Projekt „CEMBAM – Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Kód ITMS2014+: 313011V358

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na výskum a vývoj v oblasti pokročilých medicínskych terapií. Cieľom projektu je dosiahnuť prostredníctvom multidisciplinárneho konzorcia pozostávajúceho z výskumných inštitúcií štátneho, verejného a súkromného sektora prínos v oblasti výskumu kmeňových buniek, so zameraním na výskum a vývoj arteficiálnych tkanív prostredníctvom 3D biotlače, ktoré umožnia aktívnu regeneráciu poškodeného tkaniva v rámci liečby reumatoidnej artritídy.

Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany.

Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach.

Trvanie projektu: 01/2020 – 06/2023

Nenávratný finančný príspevok: 9 071 645,91 EUR

Miesta realizácie projektu: Piešťany, Nitra, Košice, Bratislava

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Aktuality

COVID automat: Okres Piešťany bude bordový. Čo to znamená?

Published

on

By

Epidemiologická situácia v piešťanskom regióne sa počas uplynulých dní zlepšila. Po piatich týždňoch v čiernej farbe bude od pondelka 22. marca zaradený medzi bordové okresy, ktoré sa riadia III. stupňom varovania. Výraznejšie uvoľnenie to však neznamená.

Mapu Slovenska s rozdelením okresov podľa pandemickej situácie platným od pondelka 22. marca zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Čiernych bude 20 okresov, medzi nimi aj Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Trnava a Piešťany dostanú bordovú farbu, Hlohovec je v III. stupni varovania už tento týždeň.

Znamená to možnosť otvorenia materských škôl a prvého stupňa základných škôl. To však záleží na odporúčaní regionálneho hygienika. Napríklad v Hlohovci na aktuálny týždeň Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporučil otvoriť školy v plnom rozsahu. Prezenčná výučba tam od pondelka (15. marca) začala iba pre štvrtinu žiakov základných škôl a tretinu škôlkárov. Išlo o deti zamestnancov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce – teda tých rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Rovnako sa prezenčná forma výučby týka aj žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,“ informovalo mesto Hlohovec. V akom rozsahu sa od 22. marca otvoria školy v okrese Piešťany zatiaľ nevieme. Bude to záležať aj na zriaďovateľoch, ktorými sú mestá, obce a cirkev.

Na pohyb v prírode v rámci svojho okresu obyvatelia bordových regiónov nepotrebujú test. Cesty medzi okresmi za účelom pobytu v prírode však ešte nie sú povolené. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré je platné od 3. marca nad rámec pravidiel COVID automatu. Vláda týmto uznesením zrušila výnimku na vychádzky do prírody mimo okres.

Pre ľudí, ktorí sa doteraz museli každých sedem dní testovať kvôli práci, sa nič nemení. Testy sú v III. stupni varovania aj naďalej platné iba týždeň. Toto opatrenie sa podľa COVID automatu uvoľňuje až v II. stupni varovania, v ktorom testy platia 14 dní. V I. stupni je to 21 dní.

Text: Martin Palkovič Grafika: Ministerstvo zdravotníctva SR

Continue Reading

Aktuality

Ako sa skontaktovať so svojim lekárom?

Published

on

By

Väčšina ambulantných lekárov ordinuje, konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov a e-mailových správ.

Úloha ambulantných lekárov a zdravotných sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti je nezastupiteľná. Už vyše roka sa s plným nasadením starajú o svojich pacientov v podmienkach pandémie ochorenia Covid-19. To znamená, že konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov alebo cez e-maily. Preto sú, špeciálne tí zo všeobecných ambulancií, v súčasnosti veľmi vyťažení a môže sa stať, že nezareagujú ihneď, pretože telefonujú s iným pacientom. Pre zvýšenie dostupnosti sme ambulanciám s väčším počtom pacientov sme odporučili zriadiť o jednu telefónnu linku viac.

V prípade, že sa ani opakovane nedovoláte alebo nedostanete spätnú väzbu v primeranom čase, môžete sa obrátiť na Odbor zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 0335 559 491 alebo dostupnostlekara@trnava-vuc.sk.

Zdroj a foto: TS TTSK

Continue Reading

Aktuality

Nákup pre ľudí v núdzi môžete spraviť aj tento týždeň

Published

on

By

Trvanlivé potraviny a drogéria už pomohli desiatkam rodín z Piešťan a blízkeho okolia. Ak chcete prispieť, môžete nákup priniesť do vznikajúceho kultúrno-kreatívneho centra Arta. Rozdelenie nákupov zabezpečuje Centrum pomoci človeku Piešťany.

Rok trvajúca pandémia koronavírusu zapríčinila, že mnohí ľudia si po uhradení nákladov na bývanie nemôžu dovoliť nakupovať ani bežné veci. Od začiatku marca im pomáhajú dobrovoľníci, ktorí v centre Arta na Kollárovej ulici vytvorili priestor, kam Piešťanci nosia trvanlivé potraviny a drogériu. Ľuďom, ktorí prišli o prácu alebo im zomrel niekto blízky, čo zhoršilo ich finančnú situáciu, rozdeľuje tieto nákupy Centrum pomoci človeku Piešťany.

Vďaka desiatkam dobrovoľných príspevkov sa podarilo iba počas uplynulého týždňa pomôcť tridsiatim rodinám. Zbierka preto pokračuje aj tento týždeň. Záujemcovia môžu priniesť nákupy do Arty v stredu a v piatok od 16.00 do 18.00 h.


Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, musli, cukor, cestoviny, slížiky, múka, ryža, sáčkové polievky, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, müsli, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti

Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier.

Čističe: jar, prach na pranie, čistič na podlahy, wc čistič


Tento týždeň sme opäť preberali vaše “malé nákupy”. Cez víkend ich odovzdáme Centru pomoci človeku 🙌🏼 a…

Posted by Arta on Friday, March 12, 2021

 

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Reklama

Populárne články