Opäť je tu prvá streda v mesiaci, kedy sú občanom k dispozícii v poslaneckej kancelárii členovia poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany. V stredu 4. októbra v čase od 15,00 do 16,30 hod. sa v Mestskej knižnici môžete stretnúť s poslancami mestského zastupiteľstva Jozefom Malíkom a Tomášom Hudcovičom.
malik hudcovic

Poslanecká kancelária sa nachádza v zasadačke v Mestskej knižnici Piešťany na Školskej ulici na druhom poschodí.

Poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany sú občanom k dispozícii, aby im pomohli riešiť problémy týkajúce sa Mesta Piešťany, či prijali podnety na veci, ktoré treba zlepšiť, alebo zaradiť do rozpočtu mesta.

V prípade, že sa chcete spojiť s ktorýmkoľvek poslancom mestského zastupiteľstva, stačí mu napísať na email meno.priezvisko@piestany.sk.

-SpP-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972