Stredná  odborná  škola  regionálneho  rozvoja  Rakovice prijme do zamestnania učiteľa/učiteľku nemeckého jazyka na zastupovanie počas práceneschopnosti.

Miesto výkonu práce:

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice 25

Termín nástupu:

01. 09. 2020

Mzda:

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 998,5 – 1319,50 €/mesiac

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, aprobácia NJ v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Pracovná náplň:

vyučovanie nemeckého jazyka v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
doklady o vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti:

Termín podania : do 20. 08. 2020
Slobodným možnosť poskytnutia ubytovania v školskom internáte

Adresa podania: 

Stredná odborná škola RR Rakovice 25, 922 08 Rakovice 

e-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Múdra, riaditeľka školy
tel.: 0337796108, 0903447094

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972