Alzheimercentrum prijme do zamestnania opatrovateľov, sanitárov. Zariadenie poskytuje lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti vrátane – upratovania, prania, žehlenia, sociálne poradenstvo, rehabilitácie, fyzioterapiu, bazálnu stimuláciu a rôzne druhy terapie i kognitívne cvičenia.

Určené je najmä pre ľudí s Alzheimerovým ochorením a ďalšími formami demencie, vrátane porúch správania v starobe. Výhodou práce v Alzheimercentre na týchto pozíciach je flexibilný pracovný čas. Ďalšie benefity pri osobnom pohovore. Tel. 0918 930 000
PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972