Piešťanská firma WAI pracuje na viacerých zaujímavých projektoch. Jedným z nich je tvorba softvéru Tribunal, ktorý má za cieľ komplexne pokryť prácu advokátskej kancelárie a maximálne ju zjednodušiť, zabezpečiť a sprístupniť odvšadiaľ. Tento softvér je vyvíjaný s právnikmi, advokátmi, mediátormi a je šitý presne pre ich potreby.

shutterstock_50492266

„Hlavným cieľom Tribunal-u je urýchliť a sprehľadniť papierovú agendu každého právnika alebo koncipienta, pričom ho môže využívať napríklad aj v súdnej sieni. Všetko začína evidenciou sporovej agendy – spisových zložiek, pokračuje cez rôzne druhy kalkulačiek až po účtovanie úkonov alebo odpracovaného času podľa hodinovej sadzby,“ vysvetľuje Dušan Daniška, konateľ spoločnosti Wai.

Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá tvorbou softvérových riešení na mieru klienta. Vo WAI tak napríklad vytvorili riešenie umožňujúce evidenciu práce merchandiserov v teréne, či softvér pre spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním služieb v oblasti výstavníctva, alebo napríklad ADIOS Business Suite pre podporu riadenia malých a stredných firiem. Pri analýze trhu sa ukázalo, že softvér pre právnické kancelárie, ktorý by spĺňal maximum požiadaviek právnikov nejestvuje, a tak sa vo WAI vrhli na túto výzvu.

Vytvorili produkt pozostávajúci modulov, ktoré riešia jednotlivé požiadavky advokátskej a právnej praxe. Začína sa samozrejme od kontaktov a kalendára, ktoré majú množstvo možností kategorizácie, zvýrazňovania a nastavení. Ďalší modul má názov Diskusie a tribunalinterný rozhovor. Tu je možné zakladať diskusie na ľubovoľnú tému, posielať pozvánky pre zúčastnených a emailové notifikácie. Interný rozhovor funguje ako chat na štýl Skype alebo ICQ, v ktorom si môžte zdieľať aj citlivé informácie. Tribunal obsahuje tiež modul Účtovanie a fakturácia, kde je možné prepracované účtovanie právnych úkonov, služobných ciest alebo práce ohodnotenej hodinovou sadzbou. Samozrejmosťou je vystavovanie faktúr i v cudzích menách. Aby mali právne kancelárie poriadok v dokumentoch na to slúži modul Sporová agenda. Umožňuje jednoduché vkladanie dokumentov – spisov, rýchle vyhľadávanie, prehľadné zobrazovanie, či kontrolu histórie. Softvér umožňuje taktiež sledovanie odpracovaného času, či podrobné reporty odpracovaných hodín a aktivity zamestnancov. Modul Emailová komunikácia zabezpečuje prepojenie na emaily so spismi pre presnejšiu históriu spisu a jednoduchšie dohľadávanie informácií k spisu alebo rozpracovanej úlohe.

Ak vás tento produkt piešťanskej firmy zaujal, neváhajte v stredu 16. septembra využiť bezplatné školenie/seminár s názvom “Praktické využitie softvéru Tribunal”, ktorý sa uskutoční o 13:00 hod v priestoroch Penziónu Diana v Piešťanoch.

Hlavnou témou bude rekapitulácia základných funkcií softvéru Tribunal, praktické ukážky práce so softvérom Tribunal, najmä práca s dokumentmi a účtovanie vykonanej práce. Prezentované budú rovnako novinky vytvorené v roku 2015. Predpokladaná doba trvania školenia je približne 2 hodiny.

Viac informácií o seminári na stránke www.tribunal.wai.sk/skolenia/september-2015 alebo na telefónnom čísle 0917 983 634.

Z dôvodu obmedzenej kapacity prednáškovej sály je potrebná registrácia vopred, ktorá nie je povinná, ale pomôže kvalitnejšiemu zabezpečeniu priebehu školenia. Registrovať sa môžete tu.

narod cena

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972