Connect with us

Komunálne voľby 2014

Peter Tremboš: Moje priority

Published

on

RNDr. Peter Tremboš, PhD., 53 rokov, geograf, nezávislý a nestranícky kandidát (č. 33) na poslanca Mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1, člen občianskej iniciatívy Spoločne pre Piešťany.

Tremboš-fotoCesta životom nebýva vždy priamočiara, o to dôležitejšie je stanoviť si tie správne priority, ktoré pomôžu nielen dosiahnuť určené ciele, ale, a to považujem za ešte dôležitejšie, prežiť život zmysluplne. A aké sú tie moje? Po skončení gymnázia v Piešťanoch som bol štyri roky zamestnaný ako robotník v Chirane, dva roky som si „odkrútil“ ako vojak na vtedajšej „západnej hranici socializmu“, neskoršie som vyštudoval vysokú školu, pôsobil v Slovenskej akadémii vied i na Univerzite Komenského v Bratislave, bol som živnostníkom. Ten, kto ma bližšie pozná, vie, že napriek tomu nemám problém oháňať sa aj lopatou. V ostatných rokoch som sa vrátil do Piešťan a venujem sa mojej rodine, manželke a dvom deťom vo veku 10 a 8 rokov. Predstavujú moju najvýznamnejšiu prioritu. Tie ďalšie, ktoré súvisia s mojou kandidatúrou, som sa pokúsil sformulovať a zaradiť do nasledujúcich oblastí.

Piešťany – mesto kultúry, rekreácie, oddychu a podnikania

– podporovať nové formy rozvoja cestovného ruchu

– zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít vedúcich k zvýšeniu zamestnanosti

– využiť areál vojenských kasární a letiska, podporiť budovanie vedecko-technologického parku

Piešťany – mesto bicyklov

– pokračovať v budovaní cyklochodníkov a ďalšej infraštruktúry (napr. stojanov na bicykle)

– upokojiť dopravu v častiach mesta s vysokou intenzitou pohybu chodcov a cyklistov

– cyklodoprava by mala byť rovnocennou a lokálne i preferovanou súčasťou dopravy v meste

– rekonštruovať Predstaničné námestie – vybudovať cykloparkovisko

– prehodnotiť systém hromadnej dopravy a jej dotovania, vytvoriť podmienky pre rozvoj cyklopožičovní a cyklotaxi

– spracovať a zverejniť dlhodobý program rekonštrukcie cestných komunikácií

Piešťany – mesto parkov a zelene

– citlivá a najmä postupná obnova Mestského parku a ďalších parkových plôch

– ochrana a majetkové vysporiadanie areálov prednostne určených na oddych, rekreáciu a vzdelávanie (Mestský park, Vážsky ostrov, Malá vrbina, Červená veža, Dlhé kusy, Sĺňava,…)

– obnova uličných stromoradí, výsadba „zelených“ bariér a údržba „zelených“ plôch

– Piešťanské jarmočisko (obnova a sfunkčnenie plochy medzi Žilinskou a Vodárenskou ulicou)

– realizácia projektu botanickej záhrady a náučných chodníkov

Piešťany – mesto slnka a vody

– zatraktívniť nábrežie Váhu, oživiť priestor Lodenice a okolia Sĺňavy

– rekonštruovať LIDO ako prímestský rekreačný areál – NIE novým stavbám, ÁNO úprave plochy a jej vybaveniu (promenáda s verejným osvetlením, toalety, prezliekarne, športové plochy,…)

lido (3)

Podpora komunitných aktivít a sociálnej infraštruktúry

– vytvoriť podmienky na širšie stretávanie obyvateľov a budovanie komunitnej občianskej spoločnosti – budovanie komunitných centier, detských ihrísk, klubov seniorov,…

– spracovať dlhodobý program rozvoja predškolských, školských a sociálnych zariadení a služieb

– organizovať spoločenské akcie so širokým záberom (farmárske trhy, dožinky, hody, susedské stretnutia, amatérske súťaže,…)

Podpora rekreačného športu

– zaviesť spravodlivý a transparentný systém podpory športu berúci do úvahy viac pozitívny prínos športu pre zdravie občanov ako návštevnosť športových podujatí

– realizovať rekonštrukciu, prípadne aj výstavbu nových lokálnych športovísk otvorených pre širokú verejnosť – vybudovať polyfunkčné plochy vhodné na technicky nenáročné športové aktivity (petang, bedminton, volejbal,…)

Čistota a poriadok v meste

– zefektívniť zber odpadov, zaviesť stimulačné opatrenia

– posilniť systém kontroly a postihu negatívnych javov

Riadenie a ekonomika mesta

– zvýšiť transparentnosť a informovanosť (pravidelne prezentovať plánované zámery a výsledky)

– realizovať procesný audit na Mestskom úrade a v organizáciách riadených mestom

– zefektívniť nakladanie s majetkom mesta, skvalitniť dozor nad investičnými akciami

Termálnu vodu pre Piešťany

– zamerať úsilie na rozšírenie možností využitia zdrojov termálnych liečivých vôd pre rozvoj mesta

– rekonštruovať kúpalisko Eva a podporiť výstavbu nového termálneho kúpaliska

Áno, je toho veľa. Piešťany majú čo ponúknuť, ale je toho ešte mnoho, čo v nich treba vykonať. Aj preto som sa zapojil do občianskej iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Sústredilo sa v nej množstvo schopných ľudí, ktorí svojou prácou už preukázali, že majú úprimný záujem o rozvoj nášho mesta.

Peter Tremboš, ilustr. foto: PNky

Continue Reading

Aktuality

V Chtelnici sa budú možno voľby opakovať

Published

on

By

Komunálne voľby na post starostu obce Chtelnica boli tesné. Doterajší starosta Peter Radošinský (KDH) získal  808 (viac…)

Continue Reading

Komunálne voľby 2014

Ako som sa mýlil a ako to Removi nevyšlo

Published

on

By

Výsledok primátorských volieb priniesol prekvapenie – viac-menej vyrovnaný súboj troch (viac…)

Continue Reading

Komunálne voľby 2014

Spoločne pre Piešťany: Ďakujeme, je to veľký záväzok

Published

on

By

Ďakujeme všetkým voličom za podporu. Vďaka nej sa do zastupiteľstva Mesta Piešťany dostalo 11 zo 14-tich členov (viac…)

Continue Reading

Reklama

Populárne články