Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany úprimne ďakujeme všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, darcom a sympatizantom, ktorí akýmkoľvek spôsobom (finančne, materiálne, morálne) podporili jeho činnosť.

OZ POD
V roku 2015 sme realizovali nasledovné projekty:
Nízkoprahový klub pre deti a mládež Place 4U
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

Minv

Projekt Nízkoprahový klub pre deti a mládež Place 4U podporilo aj Mesto Piešťany

Predaj časopisu Nota Bene
Projekt podporilo Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj

Klub rodičov závislých detí

Mgr. Anna Glossová
Štatutárna zástupkyňa
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972