Connect with us

Novinky

Mestské kultúrne stredisko Piešťany hľadá vedúceho Galerijného oddelenia

Published

on

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, zastúpené riaditeľom Mgr. art. Petrom Sedláčikom v súlade s § 5 ods.1 a § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v rámci Galerijného oddelenia a vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície: vedúci/a Galerijného oddelenia.

 

V  rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 • Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov Galerijného oddelenia.
 • Prideľuje úlohy na riešenie podriadeným zamestnancom a kontroluje spôsob ich vybavenia.
 • Dramaturgicky a produkčne zabezpečuje prípravu a realizáciu výstav.
 • Je zodpovedný za prevádzku Galérie Fontána a Výstavnej siene Stará lekáreň, prípadne ďalších galerijných priestorov v rámci Galerijného oddelenia MsKS v budúcnosti. Súčasne využíva aj priestory foyerov MsKS (na Ul. A. Dubčeka 27) a KSC Fontána (Beethovenova 1) na usporadúvanie výstav, prípadne sprievodných podujatí.
 • Tvorí koncepciu, koordinuje a metodicky usmerňuje náročné kultúrne podujatia v rámci galerijného oddelenia na celoštátnej úrovni.
 • Tvorí koncepciu a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v galérii.
 • Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie galérie prostredníctvom realizácie edukačných programov.
 • Zodpovedá za výber kvalitných autorov, komunikuje s nimi a jasne definuje tematické a dramaturgické smerovanie galerijných priestorov s ohľadom na aktuálne celospoločenské témy.
 • Zodpovedá za reflektovanie rôznych druhov vizuálneho umenia na pôde galérie a v rámci akcií usporiadaných galériou.
 • Zodpovedá za komunikáciu galérie voči návštevníkom.
 • Zodpovedá sa riaditeľovi MsKS za zverenú agendu.
 • Zodpovedá za hospodárne smerovanie galerijných priestorov MsKS v rámci ekonomickej oblasti.

Podmienky účasti:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa kultúrneho zamerania
 • Prax v kultúrnej oblasti minimálne 5 rokov
 • Žiaduca prax v oblasti galeristiky minimálne 2 roky
 • Prax s predajom výtvarných umeleckých diel výhodou
 • Vítané kontakty v rámci výtvarnej a kultúrnej obce SR
 • Profesionálna výtvarná prax vítaná
 • Práca s PC
 • Bezúhonnosť

Platové podmienky:

Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min. 1140,00 eur (t. j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej praxe.

Ponúkané benefity:

Koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP.

Osobnostné predpoklady:

 • Vysoké pracovné nasadenie
 • Samostatnosť a flexibilita
 • Schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce
 • Komunikačné schopnosti
 • Ovládanie cudzieho jazyka je výhodou, najmä AJ/NJ

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.)
 • prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galerijných priestorov MsKS – Galérie Fontána, predajnej galérie Stará lekáreň a nového galerijného priestoru, ktorý má vzniknúť v priestoroch Kolonádového mosta po ukončení jeho rekonštrukcie /bude využitý celý priestor interiéru mosta zo strany kúpeľov/ (cca 15 min.)
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.)

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • žiadosťou
 • štruktúrovaným životopisom
 • fotokópiou dokladu o vzdelaní
 • písomne spracovaným návrhom koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galerijných priestorov MsKS – Galérie Fontána, predajnej galérie Stará lekáreň a nového galerijného priestoru, ktorý má vzniknúť v priestoroch Kolonádového mosta po ukončení jeho rekonštrukcie /bude využitý celý priestor interiéru mosta zo strany kúpeľov/

je potrebné odovzdať do 16.07.2020 do 15.00 hod. osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „vedúci/a Galerijného oddelenia MsKS– NEOTVÁRAŤ!“.

Bližšie informácie: Mgr. art. Peter Sedláčik, riaditeľ MsKS, msks@msks-piestany.sk; sedlacik.peter@gmail.com; tel.: 033/77 253 75.

-pr-

Continue Reading

Aktuality

COVID automat: Okres Piešťany bude bordový. Čo to znamená?

Published

on

By

Epidemiologická situácia v piešťanskom regióne sa počas uplynulých dní zlepšila. Po piatich týždňoch v čiernej farbe bude od pondelka 22. marca zaradený medzi bordové okresy, ktoré sa riadia III. stupňom varovania. Výraznejšie uvoľnenie to však neznamená.

Mapu Slovenska s rozdelením okresov podľa pandemickej situácie platným od pondelka 22. marca zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Čiernych bude 20 okresov, medzi nimi aj Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Trnava a Piešťany dostanú bordovú farbu, Hlohovec je v III. stupni varovania už tento týždeň.

Znamená to možnosť otvorenia materských škôl a prvého stupňa základných škôl. To však záleží na odporúčaní regionálneho hygienika. Napríklad v Hlohovci na aktuálny týždeň Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporučil otvoriť školy v plnom rozsahu. Prezenčná výučba tam od pondelka (15. marca) začala iba pre štvrtinu žiakov základných škôl a tretinu škôlkárov. Išlo o deti zamestnancov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce – teda tých rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Rovnako sa prezenčná forma výučby týka aj žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,“ informovalo mesto Hlohovec. V akom rozsahu sa od 22. marca otvoria školy v okrese Piešťany zatiaľ nevieme. Bude to záležať aj na zriaďovateľoch, ktorými sú mestá, obce a cirkev.

Na pohyb v prírode v rámci svojho okresu obyvatelia bordových regiónov nepotrebujú test. Cesty medzi okresmi za účelom pobytu v prírode však ešte nie sú povolené. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré je platné od 3. marca nad rámec pravidiel COVID automatu. Vláda týmto uznesením zrušila výnimku na vychádzky do prírody mimo okres.

Pre ľudí, ktorí sa doteraz museli každých sedem dní testovať kvôli práci, sa nič nemení. Testy sú v III. stupni varovania aj naďalej platné iba týždeň. Toto opatrenie sa podľa COVID automatu uvoľňuje až v II. stupni varovania, v ktorom testy platia 14 dní. V I. stupni je to 21 dní.

Text: Martin Palkovič Grafika: Ministerstvo zdravotníctva SR

Continue Reading

Aktuality

Ako sa skontaktovať so svojim lekárom?

Published

on

By

Väčšina ambulantných lekárov ordinuje, konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov a e-mailových správ.

Úloha ambulantných lekárov a zdravotných sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti je nezastupiteľná. Už vyše roka sa s plným nasadením starajú o svojich pacientov v podmienkach pandémie ochorenia Covid-19. To znamená, že konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov alebo cez e-maily. Preto sú, špeciálne tí zo všeobecných ambulancií, v súčasnosti veľmi vyťažení a môže sa stať, že nezareagujú ihneď, pretože telefonujú s iným pacientom. Pre zvýšenie dostupnosti sme ambulanciám s väčším počtom pacientov sme odporučili zriadiť o jednu telefónnu linku viac.

V prípade, že sa ani opakovane nedovoláte alebo nedostanete spätnú väzbu v primeranom čase, môžete sa obrátiť na Odbor zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 0335 559 491 alebo dostupnostlekara@trnava-vuc.sk.

Zdroj a foto: TS TTSK

Continue Reading

Aktuality

Nákup pre ľudí v núdzi môžete spraviť aj tento týždeň

Published

on

By

Trvanlivé potraviny a drogéria už pomohli desiatkam rodín z Piešťan a blízkeho okolia. Ak chcete prispieť, môžete nákup priniesť do vznikajúceho kultúrno-kreatívneho centra Arta. Rozdelenie nákupov zabezpečuje Centrum pomoci človeku Piešťany.

Rok trvajúca pandémia koronavírusu zapríčinila, že mnohí ľudia si po uhradení nákladov na bývanie nemôžu dovoliť nakupovať ani bežné veci. Od začiatku marca im pomáhajú dobrovoľníci, ktorí v centre Arta na Kollárovej ulici vytvorili priestor, kam Piešťanci nosia trvanlivé potraviny a drogériu. Ľuďom, ktorí prišli o prácu alebo im zomrel niekto blízky, čo zhoršilo ich finančnú situáciu, rozdeľuje tieto nákupy Centrum pomoci človeku Piešťany.

Vďaka desiatkam dobrovoľných príspevkov sa podarilo iba počas uplynulého týždňa pomôcť tridsiatim rodinám. Zbierka preto pokračuje aj tento týždeň. Záujemcovia môžu priniesť nákupy do Arty v stredu a v piatok od 16.00 do 18.00 h.


Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, musli, cukor, cestoviny, slížiky, múka, ryža, sáčkové polievky, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, müsli, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti

Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier.

Čističe: jar, prach na pranie, čistič na podlahy, wc čistič


Tento týždeň sme opäť preberali vaše “malé nákupy”. Cez víkend ich odovzdáme Centru pomoci človeku 🙌🏼 a…

Posted by Arta on Friday, March 12, 2021

 

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Reklama

Populárne články