Mgr. Matúš Kromholc, manažér, nezávislý kandidát (Spoločne pre Piešťany) na poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch, volebný obvod č.2, kandidát č.19

kromholcSPP

V úvode chcem poďakovať ľuďom, ktorí ma podporili podpisom k mojej kandidatúre na nezávislého poslanca do MsZ. V prípade zvolenia sa pozriem na transparentnosť toku financií a navrhnem riešenia k optimalizovaniu nákladov nášho mesta tak, ako to robím aj pre iné spoločnosti.

Mesto má aktuálne vyrovnaný rozpočet, čo ale neznamená, že nemôže hospodáriť efektívnejšie. Mojim ďalším zámerom je naviazať väčšiu spoluprácu s kúpeľmi a to od stratégie propagovania Piešťan až po verejné priestranstvá i služieb nášho mesta. Hostia musia byť dostatočne informovaní o možnostiach využívania služieb v rámci celého mesta a okolia tak, aby nám tu nechali, ľudovo povedané, čo najviac peňazí.

Podpora športu musí dostať nový šat v opačnom prípade sa mladí ľudia začnú uchyľovať k nie príliš perspektívnym činnostiam v našom meste. Na tomto projekte podpory športu pre deti a mládež aktuálne pracujem spoločne s ďalším kandidátom  Stanom Drabantom.

Matúš Kromholc

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972