Volám sa Martin Madlo, mám 34 rokov, narodil som sa v Piešťanoch a vyštudoval som Právnickú fakultu UK v Bratislave. Ku kandidovaniu za mestského poslanca ma priviedol hlavne môj blízky vzťah k môjmu rodnému mestu.

Martin Madlo 1Nakoľko tu žijem 34 rokov, musím potvrdiť , že veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu, no existujú stále oblasti kde je čo zlepšovať. Kedže som hrdý na to, že som sa tu narodil, viem a mám pochopenie, že aj ostatných ľudí trápia podobné problémy ako mňa. Znakom toho, že ľudia dokážu vyjadriť svoj názor či pozitívny alebo negatívny je veľmi dôležité z hľadiska posunutia mnohých vecí smerom dopredu.

Preto by som snažil participovať na tom, aby bolo čoraz viac obyvateľov zainteresovaných do každodenného života v Piešťanoch. Je len na predstaviteľoch samosprávy, aby dokázali svojou prácou, šikovnosťou a snahou zmeniť apatiu ľudí k záujmu o ďalší vývoj a prosperitu mesta. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité spojenie zvolených zástupov a voličov, ktorí im dali možnosť zastupovať ich záujmy. Z tohto dôvodu je vždy nutné povýšiť záujmy väčšiny pred záujmami jednotlivcov.

Vzhľadom k tomu, že pracujem v oblasti cestovného ruchu, mám veľký záujem na tom, aby kúpele a mesto Piešťany tvorili jeden celok. Toto vzájomné spojenie je nevyhnutné pre fungovanie obidvoch subjektov. Dovolím si tvrdiť, že je vždy priestor na otvorenú komunikáciu a hľadanie nových možností na zlepšenie vzájomnej kooperácie a prosperity. Čo sa týka mojich priorít v prípade zvolenia, by medzi ne určite patrila podpora mladých rodín výstavbou nájomných bytov, lepšia prezentácia Piešťan pre zahraničných návštevníkov, zlepšenie kredibility mesta, dôstojné podmienky a starostlivosť pre seniorov, vybudovanie nových detských ihrísk. Sú to samozrejme len plány, na ktorých by som sa rád realizoval.

Rád by som poukázal na to, že je nevyhnutná spolupráca všetkých zvolených zástupcov bez ohľadu na politickú príslušnosť či nezávislosť. Pre dobro občana by mali byť všetky takéto rozdiely irelevnatné. Nestačí len kritizovať a stažovať sa, ale aj niečo robiť. Hlavnou podstatou veci je služba občanovi a jeho spokojnosť.

Veľmi inšpirujúci je pre mňa výrok J. F. Kennedyho: ,,Nepýtaj sa čo môže vlasť urobiť pre teba, ale opýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre ňu.“

Martin Madlo

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972