Reklama

Jozef Malík: Spoločne nájdime riešenia

By 23. októbra 2013No Comments

Vážení spoluobčania, som nezávislým kandidátom na poslanca zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja vo voľbách do vyšších územných celkov, ktoré sa uskutočnia 9. novembra. V zastupiteľstve sa chcem zamerať na tri hlavné oblasti, od ktorých sa odvíja celkové fungovanie samosprávy:

[singlepic id=48477 w=400 h=300 float=right]Väčšia transparentnosť

Podporujem a uvítam väčšiu účasť verejnosti na rozhodovaní, ľahší prístup k informáciám, efektívnejšie verejné obstarávania, obmedzenie konfliktov záujmov, zverejňovanie návrhov rozpočtov, prehľadnejšie prevody majetkov a uvádzanie pomerov v samosprávnych podnikoch, organizáciách, ale aj plánovaných investíciách v regióne. Po poslednom prieskume Trnavský samosprávny kraj skončil na predposlednom mieste v transparentnosti.

Zlepšením transparentnosti sa zminimalizuje možnosť korupcie, negatívnych vplyvov na riadenie, rozhodovanie a tým sa celkovo zlepší kredit nášho kraja.

Lepšia informovanosť

Napriek tomu, že máme za sebou už tri obdobia pôsobnosti VÚC, predstavitelia kraja si stále nezvykli dostatočne informovať občanov o hospodárení a dianí v samosprávnom kraji. Je potrebné intenzívnejšie a najmä dostatočne vopred využiť všetky dostupné spôsoby komunikácie na oznámenie návrhov riešení.

Mojim cieľom je zlepšiť komunikáciou medzi samosprávou, občanmi a naopak. Informovanosť verejnosti zvýši záujem obyvateľov o dianie v našom regióne a dosiahne sa väčšia dôvera pri rozhodovaní.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5I4diIg5Sjo[/youtube]

Efektívne hospodárenie

Trnavský samosprávny kraj je najzadĺženejší kraj na Slovensku. Verejné financie musia byť bezpodmienečne využívané správne a prerozdeľované podľa priorít, ktoré si samospráva musí vytýčiť na začiatku každého volebného obdobia.

Efektívnym hospodárením a systémovými riešeniami dosiahneme, aby aj v našom regióne bola budovaná kvalitná infraštruktúra (rekonštrukcie komunikácií, výstavba nových cyklotrás), rozvíjaný cestovný ruch, ponúkané kvalitné vzdelanie a poskytovanie sociálnej starostlivosti.

Kto som a aká je moja filozofia?

Považujem sa za „aktívneho občana“, snažím sa intenzívne zapájať do diania okolo seba, verejne komunikujem s občanmi a prezentujem svoj názor prostredníctvom svojich blogov, či predkladaním návrhov na pôde mestského zastupiteľstva v Piešťanoch. Mojim cieľom je nielen poukazovať na nedostatky ovplyvňujúce život v Piešťanoch a jeho okolí, ale hlavne ich pomáhať riešiť.

Aj z toho dôvodu sa angažujem v treťom sektore, kde som predsedom OZ Pro Civitate, čo v latinčine znamená pre mesto. Práve tretí sektor môže byť pre samosprávu riešením viacerých problémov.

Za posledné roky sa môjmu tímu podarilo zrealizovať viacero väčších alebo menších projektov. Mojim cieľom je naďalej pokračovať v týchto aktivitách, pretože pociťujem potrebu vyvíjať iniciatívu a robiť maximum preto, aby sa prostredie, v ktorom žijeme, postupne pretváralo na miesto, na ktoré budeme právom všetci hrdí. Keď sa  viacerí spojíme pre dobrú vec, výsledok je hneď viditeľný.

Jozef Malík, kandidát na poslanca Trnavského samosprávneho kraja

Viac sa dozviete na www.jozefmalik.sk.

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972