Futbalová škola Róberta Hanka rozširuje svoje družstvá prípraviek. Zapojiť sa môžu všetky pohybovo nadané dievčatá vo veku 5-10 rokov a škola tým reaguje na zvýšený záujem dievčat o tento šport. Tréningy sú v tomto veku detí zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu, takže poslúžia ako dobrý základ aj pre iné športy. V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0915978248 a viac informácií o FŠRH získate aj na www.fsrhmoravany.sk.

FS Hanko

Futbalová škola začala svoju činnosť v januári 2010 za podpory futbalového klubu OTJ (OŠK) Moravany nad Váhom, Základnej školy Moravany nad Váhom a obce. Zakladateľom FŠRH je Róbert Hanko, bývalý profesionálny futbalista s hráčskymi skúsenosťami na reprezentačnej úrovni v mládežníckych aj seniorskych kategóriách. FŠRH sa venuje deťom z celého okolia o veku prípraviek a žiakov do 14 rokov pod vedením skúsených trénerov. V zimných mesiacoch sa tréningy konajú v telocvični Základnej školy Moravany nad Váhom. V ostatných mesiacoch sa realizujú tréningy v areáli Fubalového klubu OŠK Moravany nad Váhom.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972