V Piešťanoch vznikol projekt na zlepšenie pohybovej kultúry u mladistvých. Svoju aktivitu sústreďuje na žiakov v predškolskom a školskom veku. Misia za lepší zdravotný štýl začína od septembra na území nášho okresu a svoje pôsobenie chce počas roka postupne rozširovať.

Združenie Happymove vyznáva pohyb s úsmevom a mieri do piešťanských materských a základných škôl. Kolektív kvalifikovaných trénerov, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas deťom, sa bude snažiť svoje dlhoročné skúsenosti v oblasti telovýchovy odovzdať deťom vo veku 3-10 rokov.

Prostredníctvom krúžku je cieľom vzbudiť pozitívny vzťah k pohybu u najmladšej generácie, aby sa naučili aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Raz týždenne sa môže vaše dieťa tešiť na zvýšenú pohybovú činnosť hravou a edukatívnou formou.

Individuálnym prístupom bude následne účastníkom odporúčaný najoptimálnejší druh športu, v ktorom by mali rozvíjať svoje predispozície. V ranom veku je taktiež dôležité identifikovať hrozbu pohybového ochorenia a diagnostikovať ďalšie kroky, ktoré by k rozšíreniu zabránili.

“Chceme podporovať mladé talenty už v počiatočnej fáze, motivovať ich a podporiť zdravý rozvoj dieťaťa”, uvádza jeden zo zakladateľov občianskeho združenia Happymove. Fanúšikovia pohybu s úsmevom sa budú môcť taktiež tešiť na sprievodné podujatia a sezónne špeciálne programy. Všetky ostatné dôležité informácie o projekte a aj ako sa stať ich členom nájdete na tomto odkaze.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972