Zažili ste na vlastnom tele mínus 110 stupňov…? Že je to nemožné takmer na holom tele vôbec prežiť ? Nebojte sa, opak je pravdou. Kryokomoru opäť nájdete aj v Piešťanoch, tentoraz v Regeneračnom centre LINEA. O čom to celé teda je ?

Celková kryoterapia zahŕňa dve základné fázy aplikácie. Prvou je pobyt v komore s optimálnou liečebno – rehabilitačnou teplotou cca –110°C počas dvoch až troch minút. Podstata druhej, cca. 10 minútovej etapy spočíva vo fyzickej záťaži, napríklad v pohybovej aktivite na stacionárnom bicykli. V optimálnom prípade by mala kúra zahŕňať
8-10 vstupov, pozitívne účinky v zmysle hormonálnej reakcie organizmu sa dostavujú po štvrtom až piatom pobyte v kryokomore. Psychický reštart a prílev energie spojený s vyplavovaním hormónov, najmä endorfínov v tele sa dostaví už po prvom vstupe.

ÚČINKY KRYOTERAPIE:

Terapia chladom sa odporúča u všetkých akútnych reumatických zápalových ochorení kĺbov, degeneratívnych ochorení kĺbov so sekundárnym zápalovým priebehom, ochorení chrbtice či už zápalové alebo degeneratívne, reumatických ochorení mäkkých častí, kolagenóz, asthma bronchiale, fibromyalgie, spastických svalových ochorení a doliečení po úrazoch a operáciách na veľkých kĺboch, kostiach a kostrovej svalovine.

Terapia je znášaná veľmi dobre, a to i malými deťmi – tu je nutné samozrejme voliť dobu primerane kratšiu (0,5 až 1,5 min).

Kryoterapiu znášajú dobre i osoby vo veľmi vysokom veku (85 rokov), pričom prakticky neexistuje vekové obmedzenie. Vo všeobecnosti klienti počas pobytu v komore nepociťujú chlad, ale skôr jemné pálenie či tupé bodanie na odkrytých častiach tela (takzvané chladné pálenie). Po jeho ukončení sa dostavujú prejavy zníženého napätia, uspokojenia, relaxu, sviežosti, psychického a fyzického uvoľnenia, ktoré pretrvávajú niekoľko hodín i dlhšie.

Takže už stačí len vyskúšať a zažiť na vlastnom tele. Kryokomora v Regeneračnom centre LINEA v Piešťanoch je otvorená denne od 15.00 do 19.00. Stačí len prísť, nepotrebujete si nič priniesť. Objednajte sa telefonicky na: 0948 602 702.

…a nebojte sa, takto v kryokomore určite neskončíte 😊


PR

Táto správa je platenou formou reklamy. Informujte aj vy o vašej ponuke viac ako 60-tisíc čitateľov portálu www.pnky.sk. Podrobnejšie  informácie na inzercia@pnky.sk, alebo 0910 960 610.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972