Nezisková organizácia Alzheimercentrum poskytuje 24-hodinovú starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou, ale ponúka aj poradenské služby pre ich rodinných príslušníkov. Do svojho tímu centrum aktuálne hľadá zdravotné sestry a opatrovateľov, či opatrovateľky.

1. Alzheimercentrum Piešťany príjme 1 zdravotnú sestru na 8-ky a 2 zdravotné sestry na 12-ky.
2. Alzheimercentrum Piešťany príjme opatrovateľov/ky na 12-ky.

Kontakt: 0918 930 000

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972