Nezisková organizácia Alzheimercentrum poskytuje 24-hodinovú starostlivosť o klientov s Alzheimerovou chorobou, ale ponúka aj poradenské služby pre ich rodinných príslušníkov. Do svojho tímu centrum aktuálne hľadá opatrovateľov, pričom absolvovaný opatrovateľský kurz nie je nutnosťou. V centre si ho dorobíte.

To však nie je jediný benefit, ktorý môžete získať. O ďalších sa dozviete pri osobnom rozhovore. Volajte 0918 930 000.

Zariadenie Alzheimercentrum sídli na Rekreačnej ulici číslo 7 v Piešťanoch je súčasťou silnej a rastúcej spoločnosti. 

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972