Alzheimercentrum prijme do zamestnania upratovačku i viacerých opatrovateľov, zamestnať sa môžu buď na trvalý pracovný pomer, dohodu, ale uplatnenie nájdu i brigádnici a študenti. Zariadenie poskytuje lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, obslužné činnosti vrátane – upratovania, prania, žehlenia, sociálne poradenstvo, rehabilitácie, fyzioterapiu, bazálnu stimuláciu a rôzne druhy terapie i kognitívne cvičenia. Určené je najmä pre ľudí s Alzheimerovým ochorením a ďalšími formami demencie, vrátane porúch správania v starobe.

Sociálne zariadenie príjme:

opatrovateľov na 4 hodiny od 15:00-19:00, čas sa dá posunúť podľa potreby, pracovná zmluva na TPP alebo dohodu. Alzheimercentrum prijíma aj študentov.

opatrovateľov na 12-ky (krátky,dlhý týždeň). Uchádzať sa môžu aj študenti na brigádu.

upratovačku na 8-hodinový pracovný čas.

Zariadenie Alzheimercentrum na Rekreačnej ulici číslo 7 v Piešťanoch je súčasťou silnej a rastúcej spoločnosti. Zamestnanci môžu absolvovať stáže v iných zariadeniach i v zahraničí a majú možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu. Bližšie informácie záujemkyniam a záujemcom poskytnú pracovníci centra na telefonickom čísle 0918 930 000 alebo osobne v zariadení.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972