Aj vám sa zdá, že úloha cestovného ruchu sa v regionálnom rozvoji preceňuje?

Aj vám sa zdá, že úloha cestovného ruchu sa v regionálnom rozvoji preceňuje?

27. októbra 2017 Off Od PNky.sk

Zvyčajne je to naozaj tak. Samotný cestovný ruch nás nespasí. Pre Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je stále len doplnkovou aktivitou, ktorá však lokálne môže výrazne zlepšiť ekonomiku. Potvrdzuje to aj príbeh mesta Piešťany, ktoré sa vďaka rozvoju cestovného ruchu zmenilo z malého vidieckeho sídla s dominantnou poľnohospodárskou funkciou na známe kúpeľné mesto so širokým spektrom ekonomických aktivít. Benefity, ktoré s tým súvisia sa postupne šíria aj do okolia. Nie náhodou medzi najrozvinutejšie obce nášho okresu patria práve tie, ktoré ležia v blízkosti Piešťan.

Napriek nepopierateľným úspechom majú Piešťany v oblasti cestovného ruchu pred sebou ešte veľa práce. Bude potrebné riešiť viaceré dlhodobé problémy, od vzhľadu mesta, cez budovanie nových atrakcií až po zlepšovanie kvality ponúkaných služieb.
Bolo by chybou obmedziť rozvoj cestovného ruchu len na samotné mesto Piešťany. V jeho okolí sa nachádza množstvo prírodných, historických a kultúrnych atrakcií, ktoré môžu výrazne obohatiť ponuku produktov cestovného ruchu. Piešťany sa nachádzajú v oblasti s veľmi dobrými podmienkami na realizáciu rôznych športových a oddychových aktivít. Zvlášť perspektívny je rozvoj cykloturistiky. Na ten má náš región veľmi dobré predpoklady. Nutnou podmienkou ich využitia je budovanie bezpečných cyklotrás. To sa nezaobíde bez spolupráce s okolitými obcami i s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja. Bude to jedna z dôležitých úloh poslancov, ktorí vzídu z nadchádzajúcich župných volieb.

Ak máte podobný názor, príďte 4. novembra k voľbám a spoločne sa pokúsime urobiť zmenu k lepšiemu.

Váš Peter Tremboš a Michal Fiala

Reklamný článok Objednávateľ: Peter Tremboš, Bratislavská 2735/2, Piešťany, Michal Fiala, A. Hlinku 57/73, Piešťany. Dodávateľ: HPA, s.r.o., Bodona 48, Piešťany