Slávnostnú prezentáciu nového zbierkového predmetu – unikátneho prsteňa z doby rímskej z kniežacieho hrobu z Krakovian a nových publikácií: Balneologický spravodajca a knihy Bohaté hroby z doby rímskej z Krakovian-Stráží, prichystalo Balneologické múzeum v Piešťanoch na štvrtok 17. marca o 16,00 h v priestoroch Kursalonu.

Ttiulná strana knihyNa programe budú okrem príhovoru vydavateľa aj prednes ukážok textov z publikácií, o hudobný vstup sa postarajú Alexander a Ladislav Analayovci.

Jedinečný, bohato zdobený zlatý prsteň, pochádzajúci z hrobu mladej ženy v obci Krakovany -Stráže, ktorý odborníci datujú na koniec tretieho až začiatok štvrtého storočia nášho letopočtu, sa nedávno podarilo získať Balneologickému múzeu v Piešťanoch. Hroby objavili robotníci pri ťažbe hliny ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia. Niektoré zo šperkov, ktoré obsahovali, sa však záhadne „stratili“. Unikátny zlatý prsteň sa až po dlhých rokoch, najmä vďaka iniciatíve riaditeľa múzea Vladimíra Krupu vracia k ostatným nálezom vo vitrínach piešťanskej expozície.

-inf-, foto: E. Drobná

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972