Connect with us

História

Valentín nie je len komerčným sviatkom, ale aj významným dňom pre zamilovaných

Published

on

Svätý Valentín bol biskup, liečiteľ a mučeník. Najstaršia zmienka o tomto svätom sa nachádza v spise Martyrologium Hieronymianum, pochádzajúcom z 5. – 6. storočia. Jeho život sa datuje od narodenia približne v roku 175 v meste Interamna (dnes Terni), nachádzajúcom sa v Taliansku. Neskôr pôsobil ako biskup v rodnom meste, kde sa protivil zákazu vojvodcu menom Marcus Aurelius Claudius. Ten totiž zastával názor, že legionári pôsobiaci v jeho armáde, by nemali uzatvárať manželstvá, nakoľko ich starosti o rodinu oslabujú v boji. Biskup Valentín nariadenie ignoroval a vojakov tajne sobášil. Keď sa Claudius stal cisárom, dal biskupa uväzniť a 14. februára okolo roku 269 sa konala jeho poprava sťatím.

IMG_5056_resize

Valentín, ktorý bol biskupom a mučeníkom, sa stal neskôr aj patrónom zaľúbených, snúbencov a mladomanželov. Pred svojou popravou stihol podľa legendy prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria, uzdravenie dcéry presvedčilo o moci Ježiša Krista a s celou svojou rodinou sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“

Advertisement
Hello GPT

Valentín bol tretím biskupom v Terni, vysvätil ho biskup sv. Felicián z Foligna v roku 197. Jeho predchodcami boli sv. Pellegrinus a sv. Antimus, brat sv. Kozmu a Damiána. Stal sa známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil. Istý rímsky rečník menom Kratonus ho požiadal, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma, uzdravil ho. Chlapec s celou rodinou prijal krst a dal sa na štúdiá gréčtiny a latinčiny spolu s Prokulom, Efebom a Apolóniom. Jeho traja učeníci – Prokulus, Efebus a Apolónius previezli Valentínovo telo do Terni, kvôli čomu následne umučili a zabili aj ich.

Legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako sviatok zamilovaných sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku a Francúzsku. Práve v polovici februára si vtáci začínajú hľadať svoj pár, preto sa 14. február začal sláviť ako sviatok zamilovaných. Mnoho literatúry z tých čias odkazuje práve na tento zvyk. Zaujímavá je aj legenda, ktorá hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé kvety, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný život, a preto sa považuje za patróna snúbencov a mladomanželov. Iný výklad odkazu tohto sviatku zas hovorí o láske medzi Bohom a človekom, ktorý je stvorený na obraz Boha. V Láske prichádza pokoj a solidarita, jednota a čistota. Zajtrajšia nedeľa je teda aj sviatkom sv. Valentína, populárneho najmä ako sviatok zaľúbených.

Advertisement
Hello GPT

-lt/Zdroj: sk.wikipedia.org , zivotopisysvatych.sk/Foto: archív-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články