„Poľsko? Prečo práve tam? Čo už len tam okrem krowiek môžu mať?“ To boli moje prvé myšlienky, keď nám v škole oznámili, že v rámci európskej spolupráce ideme na krátky študijný pobyt do partnerskej strednej odbornej školy v poľskej Gołotczyźnie. Nasledoval týždeň netrpezlivého čakania na to, koho z nás vyberú. Záujem žiakov bol veľký. „Hurá, idem baliť – veď čo, aspoň týždeň bez školského stereotypu,“ pomyslela som si.

Pondelok, 21.5.

Nastal deň odchodu, cestujem do Poľska. Na železničnej stanici v Piešťanoch sa zhromaždilo 18 študentov Strednej odbornej školy Rakovice spolu s 2 učiteľmi. Po dlhej ceste sme dorazili do stanice Varšava. „Wow!“ konečne sme tu. Hovorí sa, že Varšava je srdce Poľska. Na stanici nás už netrpezlivo vyčkávala usmievavá pani riaditeľka školy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Cestou mikrobusom som sledovala okolie. Nečakala som, že sa mi krajina tak zapáči. Bola som s tej krásy úplne unesená. Samotný veľký areál školy bol pre nás prekvapením. Stála pred nami majestátna budova školy, ktorú obkolesoval nádherný park. Hladní ako vlci sme sa ponáhľali k večeri. „Hurá, posteľ,“ to bola moja prvá myšlienka po tak náročnom dni.

Utorok, 22.5.

Druhý deň ráno sme absolvovali exkurziu po škole. Škola má bohatú tradíciu a v súčasnosti je centrom moderného vzdelávania v poľnohospodárstve, ale aj vo vidieckej turistike a iných odboroch. Má vlastné stajne s hospodárskymi zvieratami, strelnicu, veterinárnu stanicu, garáže pre poľnohospodárske stroje, arborétum, skleníky, školské cvičné políčka. Oboznámili nás s tradičnými a modernými spôsobmi pestovania zeleniny, ovocia, okrasných rastlín a bylín. Triedy a odborné učebne boli vybavené modernou technikou. Bolo to zaujímavé a inšpiratívne. Po prehliadke nás čakal futbalový zápas so žiakmi školy, ktorí sa stali našimi novými priateľmi. Kto vyhral? To nie je podstatné.

Streda, 23.5.

Smerujeme do Varšavy, obdivujeme staré mesto. Poľská metropola je mesto, kde ruka v ruke kráča história s modernou dobou. Nádherná architektúra, množstvo ľudí a skvelá atmosféra. Spoznávanie mesta sme zakončili na hrade, kde nás sprievodcovia vtiahli do histórie. Očarení krásou Varšavy sa vraciame späť na internát. Deň však nekončí a máme ešte dosť energie na diskotéku.

Štvrtok, 24.5.

Čas rýchlo letí a zajtra odchádzame domov. Som smutná, no odhodlaná si deň užiť naplno. Navštívili sme jednu z najväčších okrasných škôlok v Pęchcine. Srdcia floristov a záhradníkov zaplesali. Toľko rôznych druhov zelene som pohromade ešte asi nevidela. Od maličkých kvietkov až po mohutné stromy. Po výdatnom pohostení sme pokračovali prehliadkou historických pamiatok až k rieke. Tu nás čakal ešte jeden nezabudnuteľný zážitok, a to plavba vyhliadkovou loďou.

Piatok, 25.5.

Prišlo mi ľúto, že týždeň nemá viac dní a my sa musíme vrátiť domov. No už viem, že v Poľsku nenájdem len krowky a iné lacné sladkosti. Viem, že Poľsko je jedna veľká krajina, kde som si našla nových priateľov, rozšírila som si svoje vedomosti a kam sa chcem určite raz vrátiť.

Kristína Haulišová, žiačka II. ročníka SOŠ Rakovice

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972