Connect with us

História

Pred deportáciou sa ukrýval v Piešťanoch, teraz rozpráva svoje zážitky

Published

on

Svet si dnes pripomína obete holokaustu. Preživší pri tejto príležitosti rozprávajú svoje príbehy a urobil to aj Naftali Fürst, ktorý žije v Izraeli. Pred deportáciou sa spolu s rodinou ukrýval v Piešťanoch.

Naftali Fürst sa narodil v Petržalke, otec pochádzal z Nových Zámkov, mama z Vrbového. Svadbu mali v roku 1929 v Piešťanoch.

„Išiel som pre mamičku a brata tak, ako sme sa vopred dohodli. Susedia mi povedali, že ich zavreli. Veľmi som sa zľakol a utekal naspäť k otcovi, ktorý ma čakal v parku vedľa hotela Thermia. Vyrozprával som mu, čo sa stalo. Bol zúfalý. Prvýkrát v živote som ho počul, že sa obrátil k Bohu. Kričal Šema Jisrael. Všetko sa to odohralo v septembri,“ spomína na najhoršie dni svojho detstva Naftali Fürst.

Jeho príbeh zdokumentovalo občianske združenie EDAH, celý sme ho uverejnili v roku 2017. K spomienkam sa Naftali Fürst vrátil pre pár dňami, keď sa s ním pri príležitosti Dňa obetí holokaustu, ktoré si pripomíname 21. apríla, rozprával Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Rozhovor si môžete pozrieť celý:

Text: Martin Palkovič Foto: Archív občianskeho združenia EDAH

História

Ako zahynul generál Štefánik? Bola to nešťastná náhoda, alebo úmysel?

Published

on

By

Slovensko žije aktuálne spomienkou na 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Teórií i konšpirácií ako k tomu došlo, za desiatky rokov uzrelo svetlo sveta viacero. Jedným z ľudí, ktorí sa pokúsili priniesť objektívne fakty je vyštudovaný historik, v minulosti tiež minister obrany, Pavol Kanis.

Pavol Kanis (uprostred) počas akcie v Piešťanoch Foto: J. Rais

Pavol Kanis do Piešťan zavítal začiatkom apríla a spolu s generálom Svetozárom Naďovičom na podujatie, ktoré organizoval Seniorský parlament Piešťany, Spoločnosť M.R. Štefánika a Mestská knižnica mesta Piešťany. Účastníci mali možnosť zhliadnuť tiež dokumentárny film Pavla Kanisa, ktorý okrem iného, prostredníctvom počítačovej animácie vysvetlil príčiny leteckej nehody generála Štefánika vo Vajnoroch 4. mája 1919. Podľa slov historika, ktorý chystá aj ďalšie diely dokumentu o generálovi Štefánikovi, nehoda bola spôsobená súbehom niekoľkých nepriaznivých faktorov bez zavinenia tretích osôb.

Pavol Kanis to tvrdí na základe výskumu, ktorý zrealizoval s množstvom ďalších odborníkov. Na projekte pracovalo 50 ľudí. Z oblasti letectva spolupracoval s katedrou leteckej dopravy na Žilinskej univerzite, kde vzniklo zoskupenie odborníkov pod vedením profesora Antonína Kazdu.  Základná otázka výskumného tímu znela – čo bolo Caproni 450 za lietadlo a  ako mohlo dôjsť k jeho stretu so zemou.

Leteli otvorenou Cesnou, aby zistili ako vyzeral štefánikov let pred takmer 100 rokmi

Žilinskí experti skúmali lietadlo s blízkym imatrikulačným číslom ako malo lietadlo, v ktorom zahynul M.R. Štefánik, v múzeu vojenského letectva vo Vigna di Valle. Výskumný tím sa snažil pochopiť ako sa dané lietadlo ovládalo a aký bol let z Talianska do Bratislavy. Zobrali teda Cesnu, z ktorej odstránili dvere a vydali sa po rovnakej trase cez Alpy. Napriek tomu, že boli dobre oblečení v Bratislave už boli na kosť premrznutí. Ešte horšie na tom museli byť piloti i posádka lietadla v roku 1919, keď nemali tak kvalitné oblečenie ako v súčastnosti. 

Pavlovi Kanisovi, ako bývalému ministrovi obrany, sa podarilo dostať sa taktiež do archívov rodiny Caproniovcov. Z dobových časopisov, ktoré mohol preštudovať vyplynulo, že prvý prelet tohto lietadla z Padovy do Viedne sa uskutočnil len dva mesiace pred letom do Bratislavy. Podľa P. Kanisa, už len to, že lietadlo so Štefánikom doletelo na Slovensko, bol na tú dobu skvelý výkon.

Ako príčinu havárie lietadla označuje súbeh niekoľkých nepriaznivých faktorov. Najdôležitejšia bola zrejme nízka rýchlosť lietadla v kombinácii z úzkou, ostrou zátačkou. Letová príručka pilotov   Caproni  450 varovala presne pred takouto situáciou.

Podstatne viac aj v historicko politických súvislostiach sa dozviete z rozhovoru, ktorý zverejnil 1. mája konzervatívny denník Postoj.

-th- Zdroj: www.postoj.sk Foto: Jiří Rais a Tomáš Hudcovič

Continue Reading

História

Piešťanské múzeum mapovalo zaniknuté kúpeľné lokality

Published

on

By

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2018 úspešne uchádzalo o grant Fondu pre podporu umenia. Piešťanskí múzejníci tak mohli realizovať projekt Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska. 

Travertíny v Bešeňovej

Cieľom projektu bolo fotograficky zdokumentovať časť zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek pre obohatenie zbierkových fondov múzea.

V rámci vykonaných ciest a prieskumov boli za týmto účelom zdokumentované lokality Gánovce, Vyšné Ružbachy, Hybe, Lúčky, Bešeňová, Stankovany-Rojkov, Liptovské Sliače, Železnô (kúpele, lom), Hybe, Jazierce, Vlčia skala, Konská, Poprad-Kvetnica, Tlmače, Levice, Mýtne Ludany – Vápnik, Kalinčiakovo – Kamenec, Dudince, Zalaba a Santovka. Získané vzorky sa priebežne triedili, odborne ošetrili, zdokumentovali a stali trvalou súčasťou muzeálnych zbierok pričom boli zaradené do zbierkového fondu Balneológia 1 /B1/. Časť z nich bude vystavená v už existujúcich vitrínach v hlavnej budove múzea Kúpeľnej dvorane a ďalšia v expozícii Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku vo Vile dr. Lisku. Ostatné budú priebežne prezentované na výstavách usporadúvaných múzeom a na prezentačných paneloch.

Lokality boli vyberané s ohľadom na vykonané staršie zbery zo 60. – 70. rokov 20. storočia tak, aby sa doplnil zbierkový fond aj o nové oblasti. Prevažnú časť získaných vzoriek tvoria travertíny. Travertíny, teda sladkovodné pramenné vápence, sa v prírodnom prostredí vyskytujú v rozmanitých formách – od sypkých krehkých až po mohutné pevné formy. Predstavujú karbonátové sedimenty studených alebo teplých minerálnych vôd, viazaných na výstupy po tektonických zlomoch. Vznikali postupne od konca terciéru, v interglaciáloch počas kvartéru až po holocén.

Stankovany – Rojkov, prírodný bazén v obci

Projekt zastrešovali odborní pracovníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Ing. Tomáš Mlynský a Mgr. Martin Kostelník, PhD. Tieto aktivity podporené Fondom na podporu umenia prispievajú k dlhodobej činnosti múzea a jeho zamerania.


Liptovské Sliače, travertínová kopa

 

Santovka, úprava pôvodného pitného pavilónu v pozadí s travertínovou kopou

Text: Balneo muzeum Piešťany/red Foto: Balneologické múzeum Piešťany

Continue Reading

História

Balneologické múzeum Imricha Wintera má v zbierke zreštaurovaný obraz Ukladanie Krista do hrobu

Published

on

By

V roku 2016 sa do historickej zbierky Balneologického múzea Imricha Wintera podarilo získať olejomaľbu na plátne s motívom „Ukladanie Krista do hrobu“. Obraz je dielom neznámeho majstra a jeho lokalita nie je istá. Pochádza buď z oblasti západného Slovenska, zrejme z oblasti Malých Karpát alebo zo Spiša. Datovaný je do druhej polovice 18. storočia.

Na obraze je scéna ukladania tela Ježiša Krista do hrobu. Hore je citát z evanjelia sv. Jána (Ján, hlava XIX) v latinčine a dolu (pod centrálnym motívom) zasa v nemčine. Citát sa vzťahuje k udalosti ako Jozef a Nikodém zavinuli telo Ježiša Krista do ľanovej plachty s vonnými látkami a uložili do nového hrobu: Ján XIX: Mŕtveho Ježiša Jozef a Nikodém pomazávajú a pochovávajú (preklad z latinčiny). Ján XIX: Ježišovo mŕtve telo Jozef a Nikodém do ľanovej plachty s vonnými látkami zavinuli a do nového hrobu položili (preklad z nemčiny).

Obraz reštauroval reštaurátor Mgr. art Michal Mišáni, ktorý vyštudoval reštaurovanie nástennej maľby a závesného obrazu na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Podrobil ho dôkladnému reštaurátorskému výskumu. Konštatoval, že povrch maľby pokrýva relatívne hrubá vrstva stmavnutého laku a nečistôt, čo potláča pôvodný farebný i plastický výraz maľby. Viditeľná bola aj drobná, rovnomerná, pavučinová krakeláž po celej ploche maliarskej vrstvy. Ďalším, dobre viditeľným poškodením bolo vypadanie maliarskej vrstvy spolu s hnedočerveným podkladom a to vo vodorovných i zvislých líniách. Je to dôkaz toho, že plátno v minulosti sňali zo spodného (napínacieho) rámu a zložili na štvoro. Menšie poškodenia maľby a vypadanie tmavočerveného podkladu sa vyskytovali po celej ploche obrazu.

Obraz v minulosti nažehlili na nové plátno pomocou vosku, ktorý bol dobre viditeľný v hrubých nánosoch. Sekundárne plátno po napnutí na podrám orezali po obvode zadnej hrany podrámu, čo znemožňovalo jeho prípadné dopnutie. Pri pohľade na zadnú stranu obrazu bol vosk dobre viditeľný v hrubej vrstve po celej ploche plátna. Na obrazovej ploche boli urobené sondy aby bola zistená originálna farebnosť a jedna sonda v spodnej časti dolnej nápisovej pásky. Táto sonda zachádzala až za hranu obrazu. Jej cieľom bolo zachytiť celkovú materiálovú skladbu obrazu, t. j. aj sekundárne plátno. Originálna farebnosť sa dobre zachovala a v sondách sa javila v jasnejších a studenších tónoch hlavne na svetlejších miestach maľby.


Reštaurovanie realizoval M. Mišáni v súlade s návrhom na reštaurovanie. Obraz sňal z podrámu a opatril ochranným prelepom tvoreným japonským papierom. V ďalšom kroku mechanicky odstránil sekundárne plátno postupným strhávaním do kruhu pomocou skalpela.

Po odstránení plátna muselo originálne plátno mechanicky očistiť od vosku pomocou skalpelu a terpentínu. Po očistení obraz ručne nažehlil na nové nosné plátno. Potom z obrazu odstránil ochranný prelep. Po stabilizácii maľby sa mohlo prikročiť k očisteniu maľby od nečistôt a laku. Následne miesta s chýbajúcim podkladom vytmelil, vyretušoval olejovými farbami Umton v damarovom laku. Nakoniec bol nastriekaný saténový lak Lefranc.

Rozsah reštaurovania bol daný rozsahom poškodení, výsledkami reštaurátorského výskumu a požiadavkami múzea ako vlastníka pamiatky. Cieľom reštaurovania bolo v konečnom dôsledku odstránenie nečistôt a poškodení, výtvarné scelenie maľby a obnovenie umeleckohistorických kvalít olejomaľby. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia – hlavného partnera projektu reštaurovania obrazu sa tento cieľ podarilo naplniť.

Vladimír Krupa  Foto: E. Drobná,  M. Mišáni

Continue Reading

Reklama

Populárne články