Potom, čo počet návštevníkov Piešťan dosiahol v roku 2017 desaťročné maximum, v minulom roku opäť stúpol. Podľa evidencie Štatistického úradu prišlo v roku 2018 do Piešťan 116 813 návštevníkov. Rok pretým to bolo 112 857.

Rastúci trend nastal podľa štatistických ukazovateľov od roku 2012. Aktuálna návštevnosť už prekonala aj predkrízové roky. 

S rastúcim počtom návštevníkov rastie aj počet prenocovaní. Vlani ich bolo 667 624. V roku 2017 dosiahol tento štatistický ukazovateľ hodnotu 663 802 a rok predtým 619 262. 

Od počtu prenocovaní je závislý aj výber dane z ubytovania. Tá do mestskej kasy v roku 2017 priniesla 553 757,59 eur. V minulom roku to bolo o niečo viac, konkrétne 560 769,85 eur. Medziročná vybratá daň je vyššia ako jej hodnota prislúchajúca medziročnému rozdielu počtu prenocovaní. Konkrétny výber v danom roku však závisí od skladby návštevníkov, respektíve od počtu od dane oslobodených hostí a zároveň  aj od poctivosti prevádzkovateľov ubytovacích zariadení.

Na konci minulého roka novozvolené mestské zastupiteľstvo bez akejkoľvek odbornej diskusie a poznania dopadov zvýšilo sadzbu dane z ubytovania z 1,1 eura na 1,5 eur za noc. Súčasné vedenie mesta očakáva, že do mestskej pokladne by tak mohlo prísť v tomto roku o 200-tisíc eur viac. Problémom Piešťan však predovšetkým efektivita výberu dane zo strany Mesta Piešťany, na ktorú upozorňovalo predošlé vedenie Rezortu Piešťany.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972