Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Júliin dvor a susedný dom na Winterovej

Published

on

V našom fotoseriáli Pamätihodnosti mesta, ktoré zmapovala radnica ešte v roku 2009 a v zozname sa ich nachádza až 69, sa dnes budeme venovať dvom susedným obytným domom na Winterovej ulici. Oba majú na fasáde rôzne detaily, zapadajúce do secesno-eklektického štýlu, ktorým sa vyznačujú aj ďalšie stavby v Piešťanoch. Žiaľ, dnes sa už na nich podpísal zub času a chýbajúca starostlivosť majiteľov.

IMG_9847

Dominantným objektom ulice je takzvaný Júliin dvor, na adrese Winterova 36. Podľa vyjadrenia architekta ide o eklektický objekt v radovej uličnej zástavbe s bohatou plastickou výzdobou. Autorom bol viedenský architekt a staviteľ Adolf Öberländer, ktorý vtisol svoj „rukopis“ aj na budovu hotela Leier či dnes už schátralého Slovanu (Grand Hotel Rónai) a ďalšie budovy v Piešťanoch. Obytný dom Júliin dvor tvorí jednoposchodový objekt osadený na úzkej parcele v radovej uličnej zástavbe. Pôdorys má podobu písmena L s kratším – uličnýma dlhším – dvorným krídlom. Na budove je bohatá plastická výzdoba.

Advertisement
Hello GPT

IMG_9848

Pôvodný dekór sa zachoval aj vo vstupnom a schodiskovom priestore. Neskorší zásah pri adaptácii prízemia poškodil jednoliatosť pôvodného vzhľadu objektu, ale i tak charakteristický Oberländerov rukopis je na riešení stále čitateľný. Rovnako ako na rade jeho ďalších budov i na tejto existuje arkáda s podporou v osi symetrie – jedenz najcharakte-ristickejších znakov autorových prác. Vlastníkom Júliinho dvora je Karol Staňo z obce Čierne.

 

Advertisement
Hello GPT

IMG_9850IMG_9853IMG_9851

V tesnom susedstve sa nachádza Obytný dom na Winterovej 34. Podľa architektonického popisu ide o objekt zo začiatku 20. storočia so zachovanými secesnými prvkami na hlavnej fasáde aj v interiéri. Výtvarne stvárnená krytina nad arkierom je dokladom autorovej precíznosti v riešení detailu. Ďalšie zaujímavé detaily a plastické prvky sa nachádzajú aj na fasáde. Podľa katastra nehnuteľností je majiteľom objektu firma BAM – EKO z Bratislavy, ktorá prevádzkuje obchod s cukrovinkami na prízemí.

IMG_9856IMG_9869

IMG_9862IMG_9869IMG_9872

IMG_9868

-ad-, Zdroj: PIC Piešťany

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články