Connect with us

História

Pamätihodnosti mesta: Židovský cintorín

Published

on

V bohatom zozname Pamätihodností mesta Piešťany sa nachádza i Židovský cintorín nachádzajúci sa na Jánošíkovej ulici. Jedna z najvzácnejších pozoruhodností Piešťan so 637 náhrobkami z rôznych materiálov –pieskovcových, mramorových, granitových a ojedinele i terazzových, rozmanitej veľkosti, tvaru i veku. Najstaršie z identifikovaných pochádzajú z polovice 19. storočia, respektíve predpokladajú dátum z počiatkov pochovávania v druhej polovici 18. storočia.

IMG_9231_resize

Cintorín na Jánošíkovej je starší z dvoch židovských pohrebisk v Piešťanoch. Z pôvodného pozemku bol koncom 20. storočia vyňatý ceremoniálny objekt (ciduk hadin), ktorý po úprave slúži profánnemu účelu. Z funebrálneho inventára Pohrebného bratstva (Chevra kadiša) sa zachoval nepoškodený pohrebný voz, toho času uskladnený na cintoríne v provizórnom prístrešku. O počiatkoch pietneho poľa (bet olam) niet dostupných spoľahlivých údajov, no keďže roku 1736 žilo v Piešťanoch 13 židovských rodín a ich počet ešte do konca storočia narástol na štvornásobok, nie je vylúčené, že sa na ňom pochovávalo už v 18. storočí.

Advertisement
Hello GPT

IMG_9237_resizeIMG_9235_resize

IMG_9223_resizeIMG_9190_resizeIMG_9219_resizeIMG_9199_resizeIMG_9225_resizeIMG_9218_resizeIMG_9205_resizeIMG_9203_resizeIMG_9193_resizeIMG_9201_resizeIMG_9202_resize-lt/Zdroj: Pamätihodnosti mesta Piešťany-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články